Utbildningskalender

Coachande förhållningssätt hos medarbetareAtt lära ut färdigheter i coachande förhållningssätt till medarbetare inom ett team är ett kraftfullt och beprövat sätt att stärka relationer, både inom teamet och gentemot kunder, kollegor, föräldrar etc. Förhållningssättet stärker utvecklingen av både individer och arbetslaget genom ökat lärande, ansvar och handlingskraft.

Lär dig att coacha
Det finns en oerhörd kraft i coachning. Som medarbetare tror vi ofta att vi måste kunna så mycket. Men ofta handlar det om att lyssna aktivt och ställa rätt frågor, inte att ge rätt svar.

Att ha ett coachande förhållningsätt som medarbetare får andra att växa, utvecklas, bli mer självmedvetna, känna sig tryggare och våga ta steg som krävs för att nå det som är viktigt

Synsättet

Coaching bygger på en optimistisk människosyn och ett tankesätt som är inriktat på möjligheter och lösningar. Detta innebär att man utgår från att människor har möjlighet att påverka sig själva och sin omgivning. Eftersom utgångspunkten är att människor själva har förmågan att hitta sin egen väg, att handla klokt och välja sina värderingar, ska vi inte först och främst ge råd utan hellre ställa frågor för reflektion. Vi letar fram människors egna svar och motivation. Om vi förväntar oss det bästa av varandra, så får vi uppleva det bästa. Vi behöver ha tilltro till människors kapacitet och förmågor.

Det coachande förhållningssättet

Under intensiva utbildningsdagar utvecklar vi ditt coachande förhållningssätt och lär dig en struktur för hur du bemöter personer på ett konstruktivt och utvecklande sätt. Vi upptäcker gemensamt kraftfulla frågor, tränar på coachverktyg samt övar på coachingnärvaro. Utbildningen ger mycket kunskap, men framförallt övning i att coacha i en trygg och lärande miljö.

Innehållet:

 • Introduktion kursdeltagare och utbildningsupplägg
 • Bakgrund till coaching och coachande förhållningssätt
 • Coachingens syfte ”frigöra potentialen i individer”
 • Positiv människosyn
 • 3 viktigaste principerna i coachande förhållningssätt
 • Grundläggande coachingflöde
 • Praktisera coachingflöde
 • Lyssnandets konst
 • Kraftfulla frågor
 • Närvaro och triggers
 • Hantera svåra beteenden ”ömma punkter”
 • Utvecklingsuppgifter ”Nästa steg i utvecklingen”

 Kontakta oss

Go up