Utbildnings-   kalender

Coachande reflektionsledare

Antal heldagar: 1 eller 2 (beroende på förkunskaper)
Totalt timmar: 8 eller 16
 
Coachande Reflektionsledare är en utbildning där Reflektionsmodellen är en kraftfull struktur för lärande inom organisationer. Metoden är inspirerad av genomlysningsmodellen och ger stöd i förståelsen samt visar nya vägar framåt för individer ur låsta situationer och fasta frågeställningar inom en organisation.
 
Reflektionsmodellen går att applicera i flera sammanhang, tex i en ledningsgrupp, i ett team eller i en projektgrupp. Det kommer potentiellt frigöra en ännu större kapacitet hos Dig för att kunna skapa en hälsosam förändring i din organisation. Att synliggöra utmaningar genom Reflektionsmodellen stärker både individen och även arbetsgruppen i förhållningssätt, arbetssätt och leder till nya perspektiv och lösningar vilket är en del av syftet med Reflektionsmodellen.  Under utbildningen fördjupar vi vårt lärande kring hur olika gruppdynamiker och individer påverkar oss i vårt dagliga arbete.
 
Kursinnehåll:
  • Det coachande förhållningssättet
  • Lyssnandets konst och kraftfulla frågor
  • Perspektiv och närvaro
  • Reflektionsmodellen i teori och praktik
  • Verktygslåda för svåra situationer:
  • Hur lyfta fram gruppens samlade kunskap och överföra den till de andra deltagarna och i sin tur till den större organisationen
  • Hur stötta team och individer som reflektionsledare, fishbowl
  • Hur öka kvalitet både i möten och i organisationens uppdrag
 
Skräddarsydd utbildning för att möta dina behov:
Vi kan anpassa utbildningen, så att den integreras med din organisations utvecklingsprogram och filosofi. Vi kommer gärna till er för en förutsättningslös och kreativ dialog.
 

Kontakta oss

 

Go up