Utbildningskalender

Coachande reflektionsledare

Antal heldagar: 2 eller 3 (beroende på förkunskaper i coachande förhållningssätt)
Totalt timmar: 16 eller 24
 

Coachande handledare är en utbildning där ”Reflektionsmodellen” är en kraftfull metodik för ökat lärande inom arbetslag och hela organisationer. Metoden är inspirerad av genomlysningsmodellen inom socialtjänsten och kombineras med coachingfärdigheter för att ge fördjupad förståelse av typiska problem för medarbetare och ledare. Under en handledningsträff i arbetslaget, så öppnas nya vägar framåt för individer ur låsta situationer samt ökat kollegialt lärande från varandra.

 

Reflektionsmodellen går att applicera i flera sammanhang, tex i en ledningsgrupp, i ett team eller i en projektgrupp. Det kommer potentiellt frigöra en ännu större kapacitet hos Dig och dina medarbetare för att kunna skapa en hälsosam förändring i din organisation. Att synliggöra utmaningar genom Reflektionsmodellen stärker både individen och även arbetsgruppen i förhållningssätt, arbetssätt och leder till nya perspektiv och lösningar vilket är en del av syftet med Reflektionsmodellen.  Under utbildningen fördjupar vi vårt lärande kring hur olika gruppdynamiker och individer påverkar oss i vårt dagliga arbete.

 
Kursinnehåll:
  • Det coachande förhållningssättet
  • Lyssnandets konst och kraftfulla frågor
  • Perspektiv och närvaro
  • Reflektionsmodellen i teori och praktik
  • Verktygslåda för svåra situationer:
  • Hur lyfta fram gruppens samlade kunskap och överföra den till de andra deltagarna och i sin tur till den större organisationen
  • Hur stötta team och individer som reflektionsledare, fishbowl
  • Hur öka kvalitet både i möten och i organisationens uppdrag
 
Skräddarsydd utbildning för att möta dina behov:
Vi kan anpassa utbildningen, så att den integreras med din organisations utvecklingsprogram och filosofi. Vi kommer gärna till er för en förutsättningslös och kreativ dialog.
 

Kontakta oss

 

Go up