Utbildningskalender

Att lyckas i skolan är naturligtvis viktigt för eleverna, speciellt i socioekonomiskt svagare områden, och även för Sveriges framtid.  En stiftelse "effektiv skolutveckling" har skapats för att utveckla det nödvändiga skol- och klassledarskapet för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö. Pedagogerna kommer att få stöd för sin utveckling genom en digital verktygslåda.
 
Read More
För dig som vill förstå på djupet det spel som kontrollerande personligheter/energitjuvar använder sig av och hur du behöver utvecklas personligen för att kunna hantera dem effektivt. Genom 5 workshops och föredrag har Volvo spridit denna kunskap globalt.
 
 
 
 
Read More

Lysekil har valt Strandska att utveckla alla sina chefer i vårt ledarskapskoncept Styra, Leda och Coacha för att kunna driva Lysekils utveckling mot kommunens vision 2030. I uppdraget ingår dessutom att stärka både de fackliga och politiska ledarna i deras ledarskapsförmågor. Uppdraget är extra givande eftersom kommunen har börjat använda tillitsbaserad styrning och behövde ett ledarskap baserat på tillit till individers och teamens potential. 

Strandska har utvecklat ett kraftfullt och innovativt arbetssätt i hur man bryter livslånga präglingar, som i många fall är dolda, och som begränsar dig både professionellt och privat. Inspirationen är Bert Hellingers arbete med familjekonstellationer genom djup förståelse av själens behov.
 
Read More

Strandska har bidragit med en stor utvecklingsinsats för 70 st. skolpersonal under ett helt år. 3 skolor i Vänersborgs kommun har fått kraftfulla verktyg för bättre kommunikation, personlig utveckling och coachande förhållingssätt.

Read More
Go up