Utbildningskalender

Att lyckas i skolan är den viktigaste parametern för att undvika kriminalitet, utanförskap och att utveckla Sverige. Även skolor i socioekonomiskt svagare områden lyckas uppnå mycket goda resultat. Men många lyckas inte.

Read More

För dig som vill förstå på djupet det spel som kontrollerande personligheter/energitjuvar använder sig av och hur hantera dem effektivt. Genom 5 workshops och föredrag vill Volvo sprida kunskapen globalt.

Read More

Lysekil har valt Strandska att utveckla alla sina chefer i vårt ledarskapskoncept Styra, Leda och Coacha för att kunna driva Lysekils utveckling mot kommunens vision 2030. I uppdraget ingår dessutom att stärka de fackliga ledarna i deras ledarskapsförmågor.

Uppdraget är speciellt spännande eftersom kommunen har börjat använda tillitsbaserad styrning och behöver också att ledarskap baserat på tillit till individers och teamens potential. Då passade Styra, Leda och Coacha som handen i handsken.

 

Strandska har utvecklat kraftfulla arbetssätt i hur man bryter livslånga präglingar som begränsar dig både professionellt och privat. Inspirationen är Bert Hellingers arbete med familjekonstellationer.

Read More

Strandska har bidragit med en stor utvecklingsinsats för 70 st. skolpersonal under ett helt år. 3 skolor i Vänersborgs kommun har fått kraftfulla verktyg för bättre kommunikation, personlig utveckling och coachande förhållingssätt.

Read More
Go up