Utbildningskalender

Teamutveckling

banner talking2

 
Den hårdnande konkurrensen i dagens arbetsliv ställer allt högre krav på att team ska fungera effektivt och framgångsrikt. För att uppnå bästa möjliga resultat när flera människor arbetar tillsammans krävs dels ett genomtänkt arbetssätt för gruppen i stort, dels ett arbetsklimat som stödjer utveckling och välmående för gruppens enskilda medlemmar.
 
Syftet med Teamutveckling
Vår konsulttjänst Teamutveckling syftar till att frigöra teamets inneboende potential och ta teamet till nästa nivå ifråga om prestationer.
 
Tjänsten är i första hand tänkt att användas för att stärka team inom företag och organisationer. Struktur och utvecklande arbetssätt med kommunikationsfärdigheter ger effektiva och välmående team.
 
Vi vänder oss till ledare
Vi vänder oss till dig som är ledare och vill förändra/förbättra dina medarbetares arbetssituation genom att skapa ett vinnande team som är attraktivt för sin omgivning.
 
Kontakta oss för ett förutsättningslöst och konfidentiellt första möte.

 

Kontakta oss

Go up