Utbildningskalender

Chefsutveckling i Lysekil

Lysekil har valt Strandska att utveckla alla sina chefer i vårt ledarskapskoncept Styra, Leda och Coacha för att kunna driva Lysekils utveckling mot kommunens vision 2030. I uppdraget ingår dessutom att stärka de fackliga ledarna i deras ledarskapsförmågor.

Uppdraget är speciellt spännande eftersom kommunen har börjat använda tillitsbaserad styrning och behöver också att ledarskap baserat på tillit till individers och teamens potential. Då passade Styra, Leda och Coacha som handen i handsken.

 
Go up