Utbildningskalender

Chefsutveckling i Lysekil

Lysekil har valt Strandska att utveckla alla sina chefer i vårt ledarskapskoncept Styra, Leda och Coacha för att kunna driva Lysekils utveckling mot kommunens vision 2030. I uppdraget ingår dessutom att stärka både de fackliga och politiska ledarna i deras ledarskapsförmågor. Uppdraget är extra givande eftersom kommunen har börjat använda tillitsbaserad styrning och behövde ett ledarskap baserat på tillit till individers och teamens potential. 

Go up