Utbildningskalender

Utvecklande bemötande för skolpersonal

 

Summering av erfarenheterna från rektorn Pernilla Bredberg till Strandskas utbildare Thomas Andersson.

 

Jag har så stor nytta av allt jag fick erfara och lära mig om av dig under förra läsåret, du anar inte hur mycket det betyder för mig och oss tillsammans här på Frändeskolan. I vår utveckling på Frändeskolan och Rösebo ser jag stor skillnad när det gäller det samarbetande klimatet mellan personalen och ansvarstagande och ett positivt klimat präglar de flesta dagarna. Teamarbete fungerar mycket bättre och vi löser vikariesituationer inom enheten på helt annat sätt. Vår sjukfrånvaro bland personalen har också sjunkit, även om vi har en bra bit kvar för att komma ner ytterligare.

 

Glädjande är min upplevelse att antalet vårdnadshavare som hör av sig med klagomål kring skolan har minskat. All personal är också med och tar fler kontakter med föräldrar när det uppstår konflikter mellan elever och elever eller mellan elever och personal och vi arbetar lösningsinriktat. Vi arbetar tillsammans och reagera och agerar gemensamt på ett helt annat sätt. Det gör att vi får helt annat bemötande från vårdnadshavare. Vilket känns jätteskönt.

 

Tack Thomas för att du hör av dig! För mig som person har du betytt oerhört mycket och jag är oändligt tacksam för att jag fått lära mig så mycket av dig!

Tillbaka till nyheter

Go up