Utbildningskalender

Härskartekniker

Bakgrund
Som ledare och medarbetare, så kanske vi råkat på personer som har vissa beteenden som är svåra att hantera, både själv och inom ett team. Vissa av dessa kännetecken kan vara att du känner dig illa till mods, vågar inte prata från hjärta för en rädsla att bli kritiserad, nedtryckt, få hårda blickar och hur du än försöker hitta olika sätt att relatera, så blir det inte bättre utan tvärtom. Du kanske undviker personen för du tappar energi och känner att du inte kan vara dig själv. Då kan ske du råkat på en ”kontrollerande personlighet” eller ”energitjuv”.


Syftet med workshopen:
”Förstå och utveckla dig själv, så att du kan se igenom spelen och hantera kontrollerande personligheter, oavsett i vilken skepnad eller position de dyker upp i”

Upplägg för dagen:
⦁ Förstå på djupet hur personer med härskartekniker fungerar, deras inre verklighet samt hur du och kollegor blir påverkade, varken ni vill det eller inte
⦁ Principer som gör att du lättare kan känna igen och se igenom deras spel
⦁ Utveckla och praktisera i rollspel din styrka och medvetenhet, för att bevara självkänsla och få respekt


Föredragshållare: Thomas Andersson
Strandska Utvecklingshuset AB, är civilingenjör i grunden men bytte karriär tidigt för att fokusera på team- och ledarutveckling. Han jobbar främst med det globala ledarskapskonceptet Manage, Lead and Coach (MLC) som har utvecklats i samarbete med SKF. Thomas råkat på många svåra beteenden under årens lopp och utvecklat suveräna sätt att hantera dem.

Thomas har under 25 år studerat ”kontrollerande personligheter” och blivit väldigt medveten om det osynliga spel de utsätter andra för och de potentiellt förödande konsekvenserna. Thomas har utvecklat ett unikt arbetssätt att  förstå, avslöja och hantera personer med härskartendenser.  Vill din organisation utveckla en stärkande och hälsosam arbetsmiljö med en workshop eller föredrag, så kontakta gärna Thomas direkt! 

Datum för workshops

Tillbaka till nyheter

Go up