Utbildnings-   kalender

Hur kan man bryta dataspelberoende?


Det har ju nog inte undgått någon att vissa ungdomar (och barn!) kan fastna framför skärmen i timmar och vägrar att lämna den. I långa loppet kan det börja påverka både relationer, skolresultat, hälsa etc.

Det är ju lättare att beskriva problemet än att hitta en lösning på att bryta dessa ohälsosamma mönster. I ett unikt samarbete mellan spelberoendets förening i Göteborg och Strandska Utvecklingshuset så skall en metodik utvecklas och testas som bygger på coachande förhållningssätt. Metodiken ligger som grund i en utbildning som ska ges till personer i Sverige som vill hjälpa ungdomar att begränsa sin speltid och utveckla hälsosamma vanor. Strandska är oerhörda tacksamma att vara med i ett sådant projekt, för vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling.

Tarja Larsson, som också är en professionell certifierad Lifecoach, från Spelberoende förening är entusiastisk och nyfiken på vad vi kan åstadkomma tillsammans under 2017 för att stödja ungdomarna. Vi kommer bl.a. att spela in video-klipp över typiska situationer som uppstår i en familj och hur de kan tacklas samt utveckla en själv-instruktionsmanual.

Vi är tacksamma över dina idéer kring vilka moment som du tror behövs i utbildningen, så att våra ungdomar förändras i tid.

Tillbaka till nyheter

Go up