Utbildnings-   kalender

Korsbefruktande samarbete – mäta förändringar

Korsbefruktande samarbete – mäta förändringar. N'GAGER mobil app för utveckling. En utmaning som alla utbildare och teamutvecklare är medvetna om är svårigheten att få till nödvändiga förändringar när en ledare kommer tillbaka till sin normala arbetsomgivning. Då är det väldigt lätt att ramla tillbaka i gamla mönster (vanor) och inte använda de nyvunna färdigheterna.

Modern teknik gör det möjligt att stärka beteendeförändringar och Strandska är tacksamma för ett spännande, banbrytande samarbete med IT management företaget Awesome Group från Göteborg. Deras digitala verktyg N’GAGER ger Strandska möjligheter att träna och mäta ledarskapet i en organisation. De goda beteendena sätts i system, synliggörs och får på så sätt kultur och ledarskap att leva över tid.

Appen N´GAGER ger praktiska och stimulerande möjligheter att utveckla en positiv kultur för feedback inom en organisation, vilket är nödvändigt om en organsiation ska bli hållbar och högpresterande.

”Som samarbetspartner till Awesome Group kan vi få ut ännu mer av våra konsultinsatser. Genom N’GAGER kan vi påminna kunden om att träna de färdigheter som krävs för att kunna genomföra förändringar samt förmågor att själva driva sin egen fortsatta utvecklingsprocess”

 säger Thomas Andersson, VD på Strandska.

”Med sin gedigna erfarenhet och unika metodik för att skapa en utvecklande och coachande kultur, har Strandska en viktig roll att fylla. Genom N’GAGER kan Strandska fortsätta erbjuda resultatinriktade och kostnadseffektiva konsultinsatser för såväl små, nystartade företag som stora globala koncerner” -Henrik Engberg, VD på Awesome Group.

Tillbaka till nyheter

Go up