Utbildnings-   kalender

Lifecoach Professionell nivå 3 av 3

Antal heldagar: 6   Lifecoach Professionell broschyr

Totalt timmar: 48

Marknaden efterfrågar allt fler certifierade coacher, ett sätt att kvalitetssäkra yrket och verksamheten. Du kommer att förbereda Dig att ta ta steget fullt ut för att bli en professionell lifecoach!

Strandskas coaching modell bygger på en optimistisk helhetssyn på människan. Den speglar och möter aktuella utmaningar och även oändliga möjligheter I ett modernt samhälle. Under utbildningen kommer Du att få både teoretiska och praktiska verktyg för att mer effektivt kunna arbeta med potentialen och drivkraften hos en människa. 

Det krävs Avancerad lifecoachutbildning för att kunna fortsätta på nivå 3.


Marie berättar om sin resa under utbildningen

 

 

Utbildningar 2020:

27-28 augusti, 17-18 september, 8-9 oktober

 

Kursinnehåll:

 • Identitet & Mod
 • Din unika coachingstil
 • Starta egen verksamhet
 • Synkronicitet & Momentum
 • 13 kärnkompetenser fördjupning
 • Strandska coachingmodellen i sin helhet
 • Visualiseringstekniker
 • Professionellt coachingarbete med en klient över en längre tid samt uppföljning

 

Kvalitet & Metod:

 • Kursledare med mångårig erfarenhet av coaching och utbildning på svensk och internationell arena
 • Aktionsbaserad inlärning
 • Fokus på självledarskap – att hitta svaren inom dig själv
 • Medvetet arbete med gruppdynamik med trygghet och tillit, max 15 deltagare
 • Utforskande dialog som lägger grund för fördjupad kunskap och personlig växt

 

Ingår I utbildning:

 • Utbildningsdokumentation
 • Coachingsessioner mellan kursdeltagare samt praktisering på egna klienter
 • Förberedelser inför själva certifiering
 • Självstudier mellan träffarna
 • Diplom för genomförd professionell utbildning
 • Fika ( förmiddag + eftermiddag)

 

Investering:

Vi hjälper dig med din avbetalning om du behöver!

Lifecoach Professionell: 18 000 (22 500kr inkl moms)

Om du vill satsa från början på att bli certifierad Professionell coach och bygga på din kompetens steg för steg, så har vi ett gediget utbildningspaket för dig!

I paketet ingår Lifecoach Grund (40 timmar), Lifecoach Avancerad (48 timmar), Lifecoach Professionell (48 timmar). Totalt 136 timmar samt certifiering. Att ta alla dessa utbildningssteg tar ca 1 år. Total kostnad: 45000kr (56 250kr inkl. moms). Ord. pris 57 600 kr (72 000 kr inkl. moms). Du sparar 12 600 kr (15 750 kr inkl. moms) vilket motsvarar att du får utbildningen Lifecoach Grund GRATIS!

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vad är certifiering?

I certifiering och ditt examensarbete på Strandska Utvecklingshuset ingår:

 • Ett flertal coachingsamtal, både inspelat och live, längd 20-30 min
 • Hemtentamen, ca 3 timmar
 • Grupptentamen, 3 timmar
 • Handledning individuell och i grupp med dina utbildare, 10 timmar
 • Coachlogg med dina coachingklienter, 100 timmar

Söka vidare ICF certifiering och bli global certifierad coach med möjligheter att jobba i hela värden?

Vår utbildning ger dig nödvändiga ackrediterade utbildningstimmar som krävs av ICF!

 • ACC (ackrediterad certifierad coach) kräver minst 60 utbildnings timmar, 10 timmar handledning, 100 timmar coachlogg. Det innebär att dessa krav kan uppfyllas med Lifecoach Grund och Lifecoach Avancerad utbildning (88 utbildningstimmar).

 

 • PCC (professionell ackrediterad coach) kräver minst 120 utbildnings timmar. Det innebär att detta kan uppfyllas med Lifecoach Grund, Avancerad och Professionell utbildning (136 utbildningstimmar).

 I slutändan är det din kompetens tillsammans med coachingverktyg och färdigheter som räknas! Vi följer dig hela vägen! Lycka till!

 

  
 
Go up