Utbildningskalender

Ledarcoaching

man talking

I möten med människor hamnar vi ibland i roller och situationer som känns obekväma och otrygga. Sådana situationer påverkar ofta vår förmåga att agera kraftfullt och empatiskt.  

Utmaningar som ledare
Som ledare står vi inför flera utmaningar, dels att utveckla och leda teamet så att målen nås, och dels ska du hantera personliga utmaningar som påverkar dig känslomässigt t.ex. svåra beteenden och attityder.

Trygghet och tillit
Att kunna utstråla trygghet och tillit kanske är din främsta tillgång som ledare för att motivera dina medarbetare. En modig ledare, som vågar ha tillit till sina anställdas förmågor, får modiga medarbetare som vågar tänja sina egna gränser i sin strävan att prestera. De allra flesta människor vill ingenting hellre än att vara till nytta i de sammanhang i vilka de verkar och lever. Som ledare är din uppgift att locka fram det i varje medarbetare så att de når sin fulla potential.
 
Dagens ledare tvingas ta ställning och motivera
Dagens ledare tvingas ta ställning till frågor inom betydligt fler områden än någonsin tidigare. Dagens ledare skall kunna förankra beslut och bidra till samverkan på alla nivåer inom organisationen. Ledaren ska kunna stimulera och motivera inre och yttre växt och ha förmågan att sälja företagets vision till såväl omvärlden som till de egna medarbetarna.
 
Ledarcoaching ökar ledarens förmåga att:
  • leda arbetslag med ett coachande förhållningssätt
  • utveckla arbetslagets gruppdynamik
  • utnyttja affärsmöjligheterna med globalisering och mångfald
  • lösa konflikter på ett läkande och hållbart sätt
  • skapa en attraktiv arbetsplats med lojala, motiverade och inspirerade medarbetare med förmåga att se, förstå och utveckla sitt eget självledarskap


Kontakta oss för en kostnadsfri intervju och behovinventering.

Go up