Utbildningskalender

Konflikthantering


Konflikthantering


Konflikter som en källa till långsiktig utveckling

Konflikter utgör en stor utmaning för team eller organisation. För det mesta ser vi utmaningarna som något negativt och vi reagerar genom att antingen ignorera eller bekämpa dem. Istället borde vi ta olika utmaningar för vad de är. Det kan vara ett symptom på mångfalden inom ett team, det engagemang och den vilja som genomsyrar teamet. Vi kan se på utmaningarna från ett helt annat perspektiv: det kan vara en källa till långsiktig utveckling och förbättrade relationer.

 
Bristfällig kommunikation och självinsikt
 
De flesta konflikter orsakas av bristfällig kommunikation. Under en konflikthanteringsprocess arbetar vi därför medvetet med att öka de berörda parternas kommunikationsfärdigheter och självinsikt. Allt med målet att öka teammedlemmarnas förståelse av sig själv och andra, så att framtida svårigheter kan hanteras kreativt och friktionsfritt.
 
5 stegs programmet ur konflikt

Steg 1 – Identifikation av konfliktenKlargörande av vilka som är en del av konflikten och hur den påverkar alla berörda parter. Ofta handlar detta steg om att först och främst erkänna att det finns en konflikt och att den påverkar gruppen negativt.
Steg 2 – Medvetet välja att hantera och lösa konfliktenVår erfarenhet är att det är viktigt att först klargöra om de involverade verkligen vill lösa konflikten. Om en person inte ställer upp på den intentionen, kan processen inte gå vidare.
Steg 3 – Spelregler och rollerEn förutsättning för en lyckad konflikthantering är att det finns trygghet mellan teammedlemmarna. När vi väl identifierat och accepterat att det finns en konflikt, handlar nästa steg om att skapa tydliga överenskommelser kring hur konflikten skall bearbetas – och vilken roll vi som konfliktlösaren agerar utifrån.
Steg 4 – Förståelse av konflikten, sig själv och andra involveradeVårt arbetssätt bygger på att de involverade i konflikten får en djup förståelse för vad som är grundorsaken till den uppkomna situationen, både i sig själv och andra. Genom att acceptera alla de faktorer som satt igång konflikten, kan de berörda gå vidare med vidgade perspektiv, nya insikter och en lärdom om att konflikter kan vara en källa till utveckling.
Steg 5 – Överenskommelser om framtidenVi tar gemensamt fram överenskommelser kring hur man i framtiden skall kommunicera och relatera till varandra. Dessa överenskommelser bör bygga på individernas behov av ordning, struktur och regler. För att säkerställa kvaliteten i konfliktlösningen bokar vi ett uppföljningsmöte med de involverade efter avslutad process.


Kontakta oss för ett förutsättningslöst och konfidentiellt första möte.

Go up