Utbildningskalender

Högpresterande organisationskulturer


Högpresterande organisationskulturer

Strandskas yttersta drivkraft är att bidra till utveckling av högpresterande, hållbara och hälsosamma organisationskulturer som genomsyras av:
 • välvilja
 • hög medvetenhet
 • energi
 • resultatfokus
 
Individuell transformation och ett kraftfullt ledarskapskoncept
Vår slutsats är att det krävs individuell transformation hos ledarna kombinerat med ett kraftfullt globalt ledarskapskoncept, för att få till de önskade förändringarna i medarbetarnas och ledarnas synsätt, attityder och beteenden.
 
Organisationskulturens beståndsdelar
 • Organisationens medvetna och omedvetna spelregler
 • Värderingar som lever i praktiken (det synliga).
 • Synsätt och attityder som präglar ledare och medarbetare, som i sin tur leder till olika beteenden.
 • Mönster av kommunikation och relationer, exempelvis inkludering och exkludering
 • Energier som påverkar medarbetare, både negativt och positivt
 
Effekter av en högpresterande organisationskultur
 • Ökat gemensamt fokus på att skapa resultat
 • Skapar lojalitet och tillhörighet till organisationen
 • Ökar motivationen att bidra med kompetens och idéer
 • Genererar energi och kreativitet
 • Möjliggör utveckling och risktagande

Appen Ngager och digitalt stöd: mäta, påminna, stimulera
För att stärka nya önskade beteenden hos medarbetare och ledare rekommenderar Strandska en kraftfull app ”Ngager” som kan mäta, påminna och stimulera till engagemang.

Vi lyssnar till din organisations behov
Varje utvecklingsprogram måste naturligtvis skräddarsys till varje organisations behov och ambitioner för att ge önskad effekt.

Kontakta oss för ett upplägg som skulle passa din organisation

Go up