Utbildningskalender

Combo = livs  och teamcoaching

Antal heldagar: 10   Broschyr Combo
Totalt timmar: 80
 

Dagens arbetsliv är föränderligt. Det som gällde igår är inaktuellt idag. Det ställer stora krav på individer och organisationer. Trots att allting flyter och inget är beständigt förväntas individer och team prestera på topp. Med teamcoachingfärdigheter i världsklass kan du möta dessa krav och utveckla en arbetsplatskultur som trots dessa omständigheter främjar prestation och innovation. Teamcoaching-färdigheterna får du under de tio inspirerande och lärorika dagar som Strandskas Kombo-utbildning varar.

Utbildningsdatum  

 

Våren 2022:

 • Livscoaching 2-3 februari, 16 februari, 9-10 mars
 • Teamcoaching 10 februari, 28 februari-1 mars, 21-22 mars

 

Utbildare

Petra Laurell och Martin Jonsson

 

Utbildningsmodulerarbete med individ: 

 • Coachens arbetssätt & principer
 • ICF:s 8 kärnkompetenser & etik & Strandskas 3 särskilda kärnkompetenser
 • Konsten att lyssna & ställa kraftfulla frågor
 • Hantering av individens inre mönster & mentala filtret
 • Perspektiv, kreativa lösningar & beslut
 • Strandska coachingmodellen®
 • Självkännedom & självreflektion


Utbildningsmodulerarbete med team: 

 • Gruppdynamik & kommunikation
 • Struktur & processtyrning
 • Lärande team & feedback
 • Coachande förhållningssätt i en teamutveckling
 • 7 steg för framgångsrik planering av ett uppdrag
 • Teamcoachens egen utveckling
 • Personliga ledarplattformen

 

Investering:

22 000 kr (27 500 inklusive moms)

Med detta paket sparar du 4 600 kr jämfört med om du köper Livs - och Teamcoach Grund separat.

 

Kontakta oss

Go up