Om Thomas Andersson

Thomas Andersson
VD, utbildare och organisationsutvecklare

Thomas är ICF Associate Certified Coach och certifierad handledare. Han är ansvarig för teamcoachutbildningen och arbetar med ledar- och organisationsutveckling i kommuner och företag. Thomas har också hand om ledarnätverket Team4Team.

Thomas har utvecklat SKFs ledarutbildning Manage, Lead and Coach, och levererar utbildningen globalt.
”Min djupaste drivkraft är att transformera organisationskulturer, så att de blir hållbara, högpresterande och utvecklande för alla medarbetare och ledare”
Strandska Utvecklingshuset AB

Han är ansvarig för teamcoachutbildningen och arbetar med ledar- och organisationsutveckling i kommuner och företag. Thomas har också hand om ledarnätverket Team4Team. Thomas har utvecklat SKFs ledarutbildning Manage, Lead and Coach, och levererar utbildningen globalt. 

Thomas Andersson är en av grundarna och nuvarande ägare och VD för Strandska1. En inspirerande, driven och oerhört kunnig person, som ägnat nästan hela sitt liv åt att transformera organisationskulturer, så att de blir hållbara, hög-presterande och utvecklande för alla medarbetare.

Han började sitt yrkesliv med att studerad teknik, och är civilingenjör i elektronik från Chalmers. Efter ett par år insåg han att han hade valt helt fel – han saknade engagemang med människor och var mer intresserad av grupputveckling än teknik. ”Jag valde en karriär som såg bra ut men hjärtat var inte med”, säger Thomas. ”Tidigt var jag intresserad av personer och andlig utveckling, och jag gick kurser på 20 olika institutioner: allt från kristendom och buddism till hinduism och scientologi.” Vad som drev Thomas var att finna de värderingar, kunskaper och mål som matchade honom själv - han hade egna upplevelser som tonåring om öppning mot det kosmiska, och kunde inte finna speglig hos föräldrar och kompisar.

Thomas själsliga sökande tog honom till Findhorn2 i Skottland, ett samhälle där 500 personer verkar för en bättre värld genom medskapande i harmoni med ens inre röst och naturens intelligens. Inlärning och utveckling centreras i experimenterande workshops, konferenser och evenemang i organisationens ecovillage. ”På Findhorn talade de samma språk och hade samma förståelse för lärande och utveckling som jag. Den approach de erbjöd kändes så viktig för mig redan då, så jag tog beslutet att satsa på detta, utan att egentligen veta vad det innebar.”

Elektronikingenjören från Göteborg sade upp sig från jobbet och lägenheten och reste tillbaka till Findhorn för att sedan bo där av och till i nästan fem år. ”Det var det bästa beslutet i mitt liv. Jag trodde jag var medveten i Sverige, men förstod att det var jag inte – kurser ger inte insikt. De färdigheter de lärde ut i grupprocesser och verktyg hur man öppnar upp människan mot sin potential resonerade med mitt inre, hur jag själv såg på världen och människan.”

Efter tiden i Skottland kände Thomas att han hade insikten och kunskaperna, men behövde fler färdigheter. Han tog sig till USA, till San Francisco där tankarna runt utveckling var kanske den mest nytänkande och progressiva i världen. Under en lång tid, 10–12 år, förkovrade han sig i teamutveckling, och jobbade speciellt med mindre software-team i Silicon Valley. Hans uppgift var att hjälpa teamen att bli hållbara och högpresterande.

Thomas säger själv att han ofta prövade mig fram, då organisationsutveckling genom medarbetarna ännu var i sin linda och de kunskaper och metoder vi ser idag inte var utarbetade. Han lärde sig de färdigheter som idag är grundstenarna till Strandskas metodologi genom erfarenheterna. ”Jag fick kontakt med många intressanta människor, utbildare, starka individer som hade fötterna på jorden och var bekväma med kopplingen med det andliga. Jag gick kurser både i andlig utveckling och teamutveckling, även på universitetsnivå, och förkovrade mig i allt det som USAs västkust hade att erbjuda. Hela Silicon Valley är otroligt inspirerade, det är som ett växthus och har samma dynamik idag, 30 år efteråt.”

Thomas fick många färdigheter med sig från sina erfarenheter i Findhorn och San Francisco. Han drevs vidare av den större frågan om hur man kan starta ett annat sorts samhälle – en gemenskap mer baserat på själens behov och på utveckling av människan. ”Jag märkte hur bra jag mådde när jag var i harmoni med mig själv och mina värderingar. Hur kunde jag ta det vidare, hur kunde jag ändra sättet man relaterar till sina behov, till pengar, på ett större plan? För en genuin förändring mot mänsklig och själslig utveckling, måste ledarskapet förändras. Ett kraftfullt och förändrande ledarskap, hur ska det se ut? Det blev min mission: att finna vad framtidens ledarskap är.”

Experimenten och lärandet fortsatte. Thomas fann att allt hade ett bättre flöde, var enklare och mer effektivt när han var i potentialen3. Han frågade sig själv hur han kunde utveckla detsamma hos andra människor. ”Jag tänkte rent pedagogiskt, är denna upplevelse som jag känner allmängiltig? Hur kan jag få andra människor att uppnå sak?” Thomas ägnar sin tid och sin passion åt att finna, förbättra och förfina kraftfulla utvecklingsmodeller. Det är viktigt för honom att de fungerar rent pragmatiskt inom ramen för människan, teamet och organisationen. De senaste tjugo åren har Thomas skapat 15–20 utvecklingsmodeller och testat dessa – både i sitt eget liv och genom sitt arbete med teamutveckling. Det är detta som är grunden till Strandska.

Kärleken tog Thomas till Brasilien härnäst. Under de ett och ett halvt år han bodde där, fick han ny insikt i mångfald och diversity. ”I ett så starkt mångkulturellt samhälle är det ett annat sammanhang och människor reagerar annorlunda, men jag såg att frågeställningar och behov går igen oavsett var du bor. Jag blev medveten om människors behov av att bidra till en grupp, att skapa något tillsammans, som ett team. Om gruppen mår bra presterar de mycket bättre.” Den tanken tog Thomas med sig när han återvände till Sverige 2004.

När han så landade i Göteborg igen hade Thomas ett bräddfyllt bagage av utbildning som han utvecklat, synsätt på mänsklig utveckling och evolution. Redan efter någon månaderna träffade han Rüddi Porsgaard. Det Thomas erbjöd av kunskap, färdigheter och utbildningsmetoder kompletterade Rudi utmärkt med sin gedigna erfarenhet inom marknadsföring och projektledning. 

Strandska grundades av de två, med kurserna lifecoach grund, avancerad och professionell. Grunden var det förhållningssätt till hela människan i sin situation, som Thomas hade sett fungerar bäst. ”På Strandska har vi ett väldigt kraftfullt synsätt på människans inre tankeprocess: trollet och potentialen”, förklarar Thomas. ”Coachutbildningen bygger på motsättningarna mellan dessa, diskrepanser och friktion. Det är en bild som man kan lätt ta till sig – fast den är djup och nyanserad. Det är ett synsätt på människan som har visat sig vara väldigt kraftfullt, och genomsyrar hela life coach-utbildningen och även team coach.”

”På ett djupare plan handlar det om att frigöra potentialen, att få människor att inse att möjligheterna varje person bär inom sig är mycket större än de tror. Begränsade av omgivningen men även av sina egna synsätt – på sig själv och omgivningen – kan man genom potentialen bryta sig loss och skapa nytt, från sitt hjärta, och ta stegen mot den utveckling man önskar ha. Du är mycket kraftfullare än du tror, och för att möjligheterna ska frigöras krävs att du växer och blir större. Du kan inte tro att du är liten, så funkar det inte. Större potential gör att du kan skapa en kraftfullare identitet för dig själv.”

Thomas coachar många på individnivå, med fokus på perspektiv och självbilder. ”Men i en organisation räcker det inte att individen eller ledaren utvecklas och blir starkare. I teamet blir de lurade av trollet, och jag blev intresserad av att ta vissa av de kraftfulla principerna för att hjälpa ett team bli hälsosamt och livsbejakande, och kunna blomma ut.” När ett team inte fungerar slutar det ofta med att anställda lämnar företaget. För att ett team ska växa och utvecklas krävs ledarskap, och det är i den observationen Thomas landat idag. 2017 ser en fokus på att hjälpa kursdeltagarna uppnå ett ledarskap som blommar ut, bli självgående, och nå sin potential. För att detta ledarskap ska fungera krävs självkännedom och att kunna stå kvar när det blåser – vad Thomas kallar den personliga ledarplattformen. Det är ett av Strandskas egna koncept, som bygger på att en stabil, stark ledarfunktion ger ett energigivande team.

”Det här ledarskapet bygger på att du frigör den inre själen”, säger Thomas, ”om det konkurrerar ut andra typer av mer auktoritära ledarskap så börjar läget se ljusare ut. Från kontroll till tillit till människornas potential är det stora skiftet som en ledare måste göra. Att tro att det finns oanade möjligheter och färdigheter i alla människor. Utmaningen för en ledare är att man vet inte vad teamet kommer upp med om de är mer självgående. Det krävs förtroende och tillit att låta sitt team komma till sin fulla rätt.”

Nästa nivå i Strandskas utveckling tror Thomas handlar om organisationsförändringar – att transformera företagskulturen – hur kan man skapa en hel kultur med liknande kännetecken? Nyligen arbetade Thomas med SKF i Turkiet - 11 dagar för att förändra den kultur, beteenden, synsätt, och attityder för att teamet där ska nå sina affärsmål. ”Jag har rört mig på alla nivåer: individ, team, och organisation. Mycket handlar om ledarskap ämnad att driva utveckling och framgång.”

Thomas kallar detta Divine skills for business results – det är hans mission på en både högre och djupare nivå. ”Det handlar om att hitta en kraftfull plattform i oss för bestående resultat. Det är viktigt för mig att hitta starka och effektiva sätta att jobba för ledare – sätt som möjliggör lyssnande, engagerade och motiverade medarbetare. Globala företag kör en tuffare stil ibland, där människor och deras potential ofta undervärderas. Strukturella organisationsförändringar kan göra att personalen känner sig som brickor i spelet, och det resulterar i förlorad tillit. De anställda tappar i lojalitet och kreativitet.”

Vissa företag har anammat ett nytänkande synsätt och bejakar medarbetare på ett sätt som frigör kreativitet och engagemang. Thomas mission är att hjälpa till med det paradigmskiftet. ”I det långa loppet är jag helt övertygad om att detta paradigmskifte kommer att ske på en global skala – potentialen där alla våra förmågor kommer till sin rätt vinner i det långa loppet. Det kanske är 50 år framåt i tiden, men jag vill utveckla ledarskap som tacklar föråldrad struktur och synsätt. De kontrollerande krafterna är också mycket starka, kapitalistiska drivkrafter som sätter profit och globalisering främst är fruktansvärt starka idag. Det krävs självkännedom och styrka för att kunna agera inom de ramarna.”

Många ledare kommer till en punkt där de vill hitta ytterligare en dimension till sitt ledarskap, enligt Thomas, och Strandska kan ta dem till ytterligare en nivå av kapacitet i sin förståelse av människan i organisationen. ”Jag vill jobba för det bästa av den mänskliga utvecklingen, vår evolution – finna ytterligare emotioner, i flödet, i synkronicitet4, i möten med de rätta personerna för att få saker att hända.” Strandskas filosofi och arbete handlar mycket om att lära människor vara i sin potential både fysiskt och psykiskt – att vara helt och fullt närvarande, befriad och stark i sitt agerande.

Men det långsiktiga målet att transformera inte bara individen, teamet och organisationen – utan mänskligheten. ”Att ändra hur vi förhåller oss till varandra och ha förtroende för en annans potential tar lång tid och mycket utveckling, men väl där är det mycket lätt att leva i sin potential. Jag ser det som både logiskt och oundvikligt att vi människor anammar detta nya, humana synsätt på vad vi kan åstadkomma.”

Fotnot: 
1. Strandska Utvecklingshuset AB grundades 2004 av entreprenörerna Rüddi Porsgaard och Thomas Andersson. Efter att i flera år framgångsrikt drivit företag, både i Sverige och utomlands, slog de sig ihop och bildade Strandska. Idag drivs företaget av Thomas Andersson.


2. Findhorn Foundation är en icke-statlig organisation som är associerad med FN:s avdelning för offentlig information, innehavare av UN Habitat Best Practice-beteckning och är medgrundare till Global Ecovillage Network and Holistic Centers Network. Stiftelsen är kärnan i ett samhälle med över 500 personer som varje dag stöder och lever visionen om att skapa en bättre värld genom att börja med sig själva. Tusentals besökare kommer varje år för att ta del och inspireras av den anda och det förhållningssätt som är unikt för Findhorn.


3. Att vara i potentialen innebär att personen är ”i sitt esse”, agerar utifrån god självkänsla, med självkännedom, självförtroende och en frisk självbild. En person i potentialen känns igen på att denne ”lever upp”, blir animerad, entusiastisk, och låter glad. Kreativiteten flödar, man känner sig stark och drömmar känns inom räckhåll. I potentialen blir man ofta helt absorberad av uppgiften och upplever riktig progress (framsteg?).


4. Synkronicitet är "upplevelsen av två eller flera händelser som saknar synbart orsakssamband, eller som osannolikt kan förekomma tillsammans av en slump, ändå upplevs som förekommande tillsammans på ett meningsfullt sätt." (Wikipedia)