Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Lifecoach Grund (1)
Lifecoach Avancerad (2)
Lifecoach Professionell (3)
Teamcoach Grund (1)
Teamcoach Avancerad (2)
Teamcoach Professionell (3)
Coachande Medarbetarskap
Coaching Light Live Virtual Classroom
Företagsanpassad utbildning
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Teamcoach Avancerad (2)

Strandskas utbildning Teamcoach Avancerad (2) är en 6-dagars utbildning som består av följande moduler:

    • Förstå, designa och leda
       förändringsprocesser

    • Högpresterande team och
       frigöra potentialen

    • System & Teamutveckling


  Teamcoach Avancerad (2)

Förändringsprocesser

En av de största utmaningarna för en teamcoach är att genomföra en framgångsrik förändringsprocess som leder till önskat resultat. Modulen ger både en teoretisk och praktisk plattform kring vilka dynamiker som uppstår i förändringar och hur man strategiskt kan hantera dem, speciellt förebyggande. Särskilt fokus kommer att ligga på en djupare förståelse kring hur motstånd uppkommer och hur de kan transformeras med ett coachande förhållningssätt. Ett annat fokus ligger på att analysera olika intressenter t.ex. fack, kunder, leverantör som påverkas av en förändring och hur förändringen ska förankras hos dem samt graden av delaktighet. Teamcoachens alla färdigheter sätts på prov i planeringen och genomförandet av en förändringsprocess.

Läs mer!


 

Kommande utbildningar Teamcoach Avancerad:

Utbildningsdatum (utbildningskod: TCA14)

12 -13 april, 3-4 maj samt 31 maj och 1 juni 2018! 

 

Teamcoaching priser

Grund - Steg 1 (35 timmar, 5 dagar) 15 000 kr exkl. moms (18 750 kr inkl. moms)

Avancerad- Steg 2 (42 timmar, 6 dagar) 18 000 kr (22 500 kr inkl. moms)

Professionell- Steg 3 (42 timmar, 6 dagar) 18 000 kr (22 500 inkl. moms)

Examination professionell teamcoach (5 delmoment) 7 000 kr (8 750 inkl. moms)

Paketpris för alla tre utbildningarna grund, avancerad och professionell plus examination: 50 000 kr exkl moms (62 500 inkl moms).

Du sparar 8 000 kr exkl moms om du köper paketpris.För frågor eller funderingar kring vår Teamcoachutbildning, kontakta oss!

Telefon 0303-129 00
E-mail info@strandska.com

Klicka för att öppna fil: teamcoach_avancerad_broschyr.pdf
Kalendarium