Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Lifecoach Grund (1)
Lifecoach Avancerad (2)
Lifecoach Professionell (3)
Teamcoach Grund (1)
Teamcoach Avancerad (2)
Teamcoach Professionell (3)
Coachande Medarbetarskap
Coaching Light Live Virtual Classroom
Företagsanpassad utbildning
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Företagsanpassad utbildning

För att en företagsanpassad coachingutbildning ska få önskad effekt i en avdelning, team eller i ett företag, så krävs det att den både anpassas till verkligheten på arbetsplatsen och dels skräddarsys efter att vissa grundläggande frågor besvarats, exempelvis  

• Vilken team- och företagskultur finns?   

• Vilka affärsmål ska utbildningen fokusera 
   på att uppnå?
  
• Behövs färdigheter i både individ- och
   teamcoaching?

• Vad hoppas företaget uppnå med de nya
   färdigheterna?

  Företagsanpassad utbildning

En framgångsrik coachingutbildning innehåller, från vår erfarenhet, en plan efter utbildningens slut för handledning och repetition av coachingfärdigheter. Om dessutom utbildningen är skräddarsydd för ett team, så kan utbildningen innehålla teamutveckling t.ex. kommunikation,spelregler, roller och utveckling av arbetssätt.

 


För information om våra företagsanpassade utbildningar kontakta:

Thomas@strandska.com
Telefon 0303-129 00
Mobil 0736-77 25 83
Kalendarium