Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Lifecoach Grund (1)
Lifecoach Avancerad (2)
Lifecoach Professionell (3)
Teamcoach Grund (1)
Teamcoach Avancerad (2)
Teamcoach Professionell (3)
Coachande Medarbetarskap
Coaching Light Live Virtual Classroom
Företagsanpassad utbildning
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Coachande Medarbetarskap

Utbildningen samlar den kunskap som finns inom verksamheten och ger medarbetarna en kompetensutveckling i grundläggande kommunikation, coaching och lärande teamkultur.

Strandska erbjuder arbetslag både 1 dag och 2 dagars utbildningar i coachande medarbetarskap, såväl som en halvdag introduktion i coachande förhållningssätt. 


  Coachande Medarbetarskap

Syfte med utbildningen
Syftet är att skapa förståelse för det coachande förhållningssättet samt att genom kompetensförstärkning strategiskt utveckla, testa, revidera och sprida en ny kraftfull arbetsmetodik som tydliggör, utvecklar och förändrar en ledar- och teamkultur samt förbättrar arbetssättet.

I utbildningen fokuserar vi på att lära ut de färdigheter och praktiska verktyg som stödjer medarbetarens utveckling i yrkesrollen. Personer som praktiserar det coachande medarbetarskapet ser människor utifrån deras framtida förmåga och inte genom tidigare prestationer. En coachande medarbetare är ett stöd i att bryta en annan persons gamla tanke- och handlingsmönster och få honom/henne att ta ett större ansvar. Det coachande medarbetarskapet får andra personer att växa. Alla ges möjlighet till reflektion, att ta ansvar, att öka sin kreativitet och att själva hitta mål och lösningar.

Läs mer

För frågor eller funderingar kring vår utbildning i Coachande medarbetarskap, hör av dig till:

Thomas@strandska.com
07-677 2583

 

Kalendarium