Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Lifecoach Grund (1)
Lifecoach Avancerad (2)
Lifecoach Professionell (3)
Teamcoach Grund (1)
Teamcoach Avancerad (2)
Teamcoach Professionell (3)
Coachande Medarbetarskap
Coaching Light Live Virtual Classroom
Företagsanpassad utbildning
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Lifecoach Avancerad (2)

Vår utbildning Lifecoach Avancerad (2), består av följande moduler:

    • Genombrott & Transformation

    • System & Medvetenhet

    • Intuition & Timing


Du har möjlighet att fördjupa och stärka dina kunskaper i lifecoaching.
Här lär du dig fler kraftfulla verktyg som spetsar dina färdigheter som
professionell coach. Det stärker också din personlig utveckling, så att du får en djupare förståelse för de utmaningar som klienterna möter samt blir mer närvarande i mötet med klienterna. Vi fördjupar oss även ytterligare i förståelse av ICFs 11 coachingkompetenser.

Läs mer!

Kommande utbildningar Lifecoach Avancerad:

Utbildningsdatum (utbildningskod: LCA19)

12 -13 april, 3-4 maj samt 31 maj och 1 juni 2018! 

Lifecoaching priser 

Grund - Steg 1 (40 timmar, 5 dagar) 11 000 kr (13 750 kr inkl. moms)

Avancerad - Steg 2 (48 timmar, 6 dagar) 14 000 kr (17 500 kr inkl moms)

Professionell - Steg 3 (48 timmar, 6 dagar) 16 000 kr (20 000 kr inkl.moms)

Paketpris utbildning: 38 000 kr (47 500 kr inkl. moms) 

Enbart certifiering: (5 delmoment) 10 000 kr (12 500 kr inkl. moms)

Paketpris  för alla tre utbildningar plus examination: 45.000 kr (56.250 kr inkl. moms)

Du sparar 6000 kr ex. moms

 

Anna Björk har mångårig erfarenhet och internationell karriär som utbildare inom ledarskaps transformation.

Anna ser livets beståndsdelar från många olika perspektiv, mångdiminsionellt. Transformation är en väg som Anna ser som nödvändig för en ledare för att lyckas med många och komplexa utmaningar. Anna drivs av sin passion för livet och har utvecklat en stor förmåga att medvetet se igenom komplexa sammanhang med stor ödmjukhet. I sitt arbete integrerar hon urgamla kunskaper kring människors liv med modern forskning vilket hjälper människor att frigöra deras unika potential!

Anna jobbar såväl med grupper som med individer, är huvudutbildare i Lifecoaching på Strandska Utvecklingshuset samt utbildar i Manage, Lead and Coach internationell.

ICF certifierad ledarcoach, samt teamcoach, mentor, handledare.

Utbildad Lifecoach, Teamcoach på Strandska Utvecklingshuset.

Utbildad ledare i Systemiska Familjekonstellationer på Svenska Hellinger Institutet.

Utbildad valeologe (specialist i hälsosam livsstil).

Anna vårdar även sin artistiska musikådran då en av hennes tidigare utbildningar är dirigent, vilket är en stor tillgång i hennes lyhörda arbete med människor.

 

Kursdeltagarna om Anna:

"Du är inspirerande, positiv, väldigt närvarande. Tack för att du delar med dig!"

"Professionell och inger stort förtroende. Hanterar coachingen till fullo och med stor hänsyn och kraft. Jättetack!"

"Magiskt, Du har en unik kombination av energiskt lugn, närvaro och trygghet. Tack för gåvan!"

 

"Oerhört professionell och inspirerande. Närvarande och generös. En förebild. Tack!" 

Välkommen till en spännande och innovativ utbildning! 

För frågor eller funderingar kring vår Lifecoachutbildning,
kontakta oss!

Anna Björk, huvudutbildare mobil: 070-306 8581

E-mail info@strandska.com

Klicka för att öppna fil: lifecoach_avancerad_broschyr.pdf
Kalendarium