Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Lifecoach Grund (1)
Lifecoach Avancerad (2)
Lifecoach Professionell (3)
Teamcoach Grund (1)
Teamcoach Avancerad (2)
Teamcoach Professionell (3)
Coachande Medarbetarskap
Coaching Light Live Virtual Classroom
Företagsanpassad utbildning
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Lifecoach Grund (1)

Strandska Utvecklingshuset erbjuder dig en unik och kraftfull Lifecoach -/livscoachutbildning.

Vår Lifecoachutbildning är ICF ackrediterad och riktar sig till dig som vill arbeta som professionell lifecoach eller som vill höja kompetensen i ditt nuvarande yrke. Upplägget bygger på ICFs (International Coach Federation) 11 kärnkompetenser för dig som satsar på att bli internationellt certifierad som coach.

Vår coachingmodell bygger på en effektiv och funktionell metod för att stärka individens förmåga att ta ansvar för riktningen i sitt liv. Metoden stimulerar förmågan att lyssna till det egna inre flödet och sedan följa det.

Bild: Anna Björk, utbildare 


  Lifecoach Grund (1)

Coaching innebär för oss att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå de mål och det liv som önskas. Coaching ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya perspektiv samt stimulerar ett positivt tänkande.

En professionell lifecoach arbetar med individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig. Lifecoachen tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga ta de nödvändiga stegen mot önskad förändring.

Längtar du efter ett stimulerande, utvecklande arbete där du får ta del av människors innersta drömmar, lust och glädje är detta kanske något för dig. Utbildningen ger dig perspektiv och verktyg så att du kan stödja och ingjuta mod i klienten så att hon/han vågar lyfta sig själva till en helt ny nivå i sitt liv.

Lifecoachingutbildningen är uppdelad i tre steg:
1) Lifecoach Grund (1)
2) Lifecoach Avancerad (2)
3) Lifecoach Professionell (3)

Efter certifiering kan du jobba professionellt som Lifecoach. Om du är nyfiken på att få mer information om hur just du kan använda detta i ditt yrke är du välkommen att ringa oss eller komma på något av våra utbildningsseminarier (se kalendarium).

Läs mer!


Kommande utbildningar Lifecoach Grund:

Utbildningsdatum (utbildningskod: LCG38) 

1 - 2 och 23 oktober samt 15 - 16 november 2018

 

Lifecoaching priser
Grund - Steg 1 (40 timmar, 5 dagar) 11 000 kr (13 750 kr inkl. moms)

Avancerad - Steg 2 (48 timmar, 6 dagar) 14 000 kr (17 500 kr inkl moms)

Professionell - Steg 3 (48 timmar, 6 dagar) 16 000 kr (20 000 kr inkl.moms)

Paketpris utbildning: 38 000 kr (47 500 kr inkl. moms) 

Enbart certifiering: (5 delmoment) 10 000 kr (12 500 kr inkl. moms)

Paketpris  för alla tre utbildningar plus examination: 45.000 kr (56.250 kr inkl. moms)

Du sparar 6000 kr ex. moms

 

Anna Björk har mångårig erfarenhet och internationell karriär som utbildare inom ledarskaps transformation.

Anna ser livets beståndsdelar från många olika perspektiv, mångdiminsionellt. Transformation är en väg som Anna ser som nödvändig för en ledare för att lyckas med många och komplexa utmaningar. Anna drivs av sin passion för livet och har utvecklat en stor förmåga att medvetet se igenom komplexa sammanhang med stor ödmjukhet. I sitt arbete integrerar hon urgamla kunskaper kring människors liv med modern forskning vilket hjälper människor att frigöra deras unika potential!

Anna jobbar såväl med grupper som med individer, är huvudutbildare i Lifecoaching på Strandska Utvecklingshuset samt utbildar i Manage, Lead and Coach internationell.

ICF certifierad ledarcoach, samt teamcoach, mentor, handledare.

Utbildad Lifecoach, Teamcoach på Strandska Utvecklingshuset.

Utbildad ledare i Systemiska Familjekonstellationer på Svenska Hellinger Institutet.

Utbildad valeologe (specialist i hälsosam livsstil).

Anna vårdar även sin artistiska musikådran då en av hennes tidigare utbildningar är dirigent, vilket är en stor tillgång i hennes lyhörda arbete med människor.

 

Kursdeltagarna om Anna:

"Du är inspirerande, positiv, väldigt närvarande. Tack för att du delar med dig!"

"Professionell och inger stort förtroende. Hanterar coachingen till fullo och med stor hänsyn och kraft. Jättetack!"

"Magiskt, Du har en unik kombination av energiskt lugn, närvaro och trygghet. Tack för gåvan!"

 

"Oerhört professionell och inspirerande. Närvarande och generös. En förebild. Tack!" 

Välkommen till en spännande och innovativ utbildning! 

För frågor eller funderingar kring vår Lifecoachutbildning,
kontakta oss!

Anna Björk, huvudutbildare mobil: 070-306 8581


E-mail info@strandska.com

Klicka för att öppna fil: lifecoaching_grund_broschyr.pdf
Kalendarium