Nyheter
Ledarutbildningar
Styra, Leda & Coacha
Teamcoach Grund (1)
Teamcoach Professionell (3)
Manage, Lead & Coach Live Virtual Classroom
Autentiskt ledarskap "The Core"
Coaching Light Live Virtual Classroom
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Teamcoach Grund (1)

En av de största utmaningarna för de flesta organisationer är att maximera prestationerna inom de olika arbetslag för att kunna nå eller överträffa verksamhetsmålen. Det finns alltid oanad kapacitet i ett team. En viktig nyckel till framgång är förmågan att förverkliga denna kapacitet - oavsett om det är i rollen som ledare eller i ett uppdrag som konsult.

Vi vågar påstå att vi har Sveriges kraftfullaste och mest pedagogiska teamcoach utbildning som ger dig färdigheter och verktyg att förvånansvärt enkelt utveckla och leda team.

Upplägget bygger delvis på ICFs (International Coach Federation) 11 kärnkompetenser för dig som satsar på att bli internationellt certifierad som coach.


Syftet med utbildningen är att utveckla de färdigheter och personliga kvaliteter hos teamcoachen som krävs för att framgångsrikt frigöra potentialen i olika team. Vad som krävs för att ett team ska bli högpresterande varierar från fall till fall. Ibland måste strukturen förbättras, med exempelvis ett tydliggörande av målen, arbetsuppgifterna samt affärs- och beslutsprocesserna. Hos andra team måste kommunikationen förbättras, så att den grundläggande tryggheten finns för att ett kreativt arbetsklimat ska kunna uppstå.

Att utveckla arbetslag är en av de svåraste utmaningar som finns för en ledare. Det krävs därför vilja, uthållighet och långvarig träning för att bli en skicklig teamcoach. Om teamcoachen lyckas, kan teamet dock bli mer eller mindre självgående i sitt arbete.

Utbildningen riktar sig dels till individer som vill arbeta professionellt med teamutveckling som konsulter, processledare eller konfliktlösare, dels till ledare på alla nivåer som vill utveckla sin kompetens i att leda och utveckla team.

Vi erbjuder tre nivåer av processinriktade utbildningar till teamcoach:
1. Grundläggande
2. Avancerad
3. Professionell

Grundläggande utbildningen fokuserar på följande fyra områden:

  • Att strukturera teamets arbetssätt för uppnå effektivitet (hårda faktorer);
  • Kunskapsöverföring, lärande och individuell utveckling (kompetensutveckling);
  • Utveckling av gruppdynamiken och att skapa laganda (mjuka faktorer);
  • Tillväxt genom att maximera teamets prestationer.

Läs mer!


Kommande utbildningar Teamcoach Grund:

Utbildningsstarter 2018

26 - 27 feb samt 8, 20 - 21 mars 2018! 

Utbildare: Petra Laurell 

11 - 12 och 24 oktober samt 29 -30 november

Utbildare: Thomas Andersson 

 

Teamcoaching priser

Grund - Steg 1 (35 timmar, 5 dagar) 15 000 kr (18 750 kr inkl. moms)

Avancerad- Steg 2 (42 timmar, 6 dagar) 18 000 kr (22 500 kr inkl. moms)

Professionell- Steg 3 (42 timmar, 6 dagar) 18 000 kr (22 500 kr inkl. moms )

Examination professionell teamcoach (5 delmoment) 7 000 kr (8 750 kr inkl.moms)

Paketpris för alla tre utbildningarna grund, avancerad och professionell plus examination: 50 000 kr (62 500 inkl moms).

Du sparar 8 000 kr exkl moms om du köper paketpris.För frågor eller funderingar kring vår Teamcoachutbildning, kontakta oss!

Thomas Andersson huvudutbildare 073-677 2583

eller

Telefon 0303-129 00
E-mail info@strandska.com

Kalendarium