Nyheter
Ledarutbildningar
Styra, Leda & Coacha
Teamcoach Grund (1)
Teamcoach Professionell (3)
Manage, Lead & Coach Live Virtual Classroom
Autentiskt ledarskap "The Core"
Coaching Light Live Virtual Classroom
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Manage, Lead & Coach Live Virtual Classroom

Strandska och SkF har gemensamt utvecklat en ledarutbildning där moderna tekniska hjälpmedel såsom live video, pedagogiska video -klipp, chat funktioner används för att maximera lärandet. Det innebär att deltagarna kan vara i respektive land/stad framför en dator med webbkamera och därmed slippa res- och tidskostnader.  Utbildning körs i form av 6 utbildningssessioner  à 3,5 timmar över en 3 månaders period. Mellan sessionerna så finns både påminnelser om nyckelinehåll av teorin, såväl som utvecklingsuppgifter för att praktisera teorin och färdigheterna. 


  Manage, Lead & Coach Live Virtual Classroom

På engelska kallas detta kraftfulla koncept Manage, Lead and Coach. Färdigheter för att hantera skarpa lägen samt påverka och utveckla team. Skickligheten ligger i att kunna förflytta sig mellan alla dessa tre sätt beroende på hur ledaren vill påverka individer. 

Strandska och SkF har gemensamt vidareutvecklat Manage, Lead and Coach till en virtuell ledarutbildning där moderna tekniska hjälpmedel såsom live video, pedagogiska video-klipp, chat funktioner används för att maximera lärandet. Det innebär att deltagarna kan vara i respektive land/stad framför en dator med webbkamera och därmed slippa res- och tidskostnader.

Utbildning körs i form av 6 utbildningssessioner à 3,5 timmar över en 3 månaders period. Mellan sessionerna så finns både påminnelser om nyckelinnehåll av teorin, såväl som utvecklingsuppgifter för att praktisera teorin och färdigheterna. 

Utbildningen kan ges på både svenska och engelska.

Kalendarium