Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Lifecoach Grund (1)
Lifecoach Avancerad (2)
Lifecoach Professionell (3)
Teamcoach Grund (1)
Teamcoach Avancerad (2)
Teamcoach Professionell (3)
Coachande Medarbetarskap
Coaching Light Live Virtual Classroom
Företagsanpassad utbildning
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Utbildningar i coaching

Grundläggande, effektiva inlärningsprinciper ligger som grund i alla våra framgångsrika utbildningar. Upplägget för varje utbildning innehåller en  sammanvävd kombination av:  

  
   • Praktiska färdigheter  
   • Teoretiska kunskaper  
   • Självkännedom och personlig utveckling

Vår Lifecoachutbildning är ICF ackrediterad och riktar sig till dig som vill arbeta som professionell lifecoach eller som vill höja kompetensen i ditt nuvarande yrke.

Våra Teamcoachingar utbildningar håller högsta internationella klass och är för både konsulter som vill jobba med teamutveckling samt ledare som vill skapa hållbara och hälsosamma team.


  Utbildningar i coaching

Lifecoaching utbildningen bygger på ICFs (International Coach Federation) 11 kärnkompetenser för dig som satsar på att bli internationellt certifierad som coach. 

En professionell lifecoach arbetar med individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig. Lifecoachen tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga ta de nödvändiga stegen mot önskad förändring.

Längtar du efter ett stimulerande, utvecklande arbete där du får ta del av människors innersta drömmar, lust och glädje är detta kanske något för dig. Utbildningen ger dig perspektiv och verktyg så att du kan stödja och ingjuta mod i klienten så att hon/han vågar lyfta sig själva till en helt ny nivå i sitt liv.

Lifecoachingutbildningen är uppdelad i tre steg:
1) Lifecoach Grund (1)
2) Lifecoach Avancerad (2)
3) Lifecoach Professionell (3)

Teamcoachutbildningarna är också uppdelade på tre steg:

1) Teamcoach Grund (1)
2) Teamcoach Avancerad (2)
3) Teamcoach Professionell (3) 

Comboutbildning i både life- och teamcoaching (10 dagar) är för dig som vill satsa på att jobba med både individcoaching och teamutveckling. Integrerat upplägg med stor efterfrågan!

 

Kalendarium