Nyheter
Ledarutbildningar
Styra, Leda & Coacha
Teamcoach Grund (1)
Teamcoach Professionell (3)
Manage, Lead & Coach Live Virtual Classroom
Autentiskt ledarskap "The Core"
Coaching Light Live Virtual Classroom
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Ledarutbildningar

Grundläggande, effektiva inlärningsprinciper ligger som grund i alla våra framgångsrika utbildningar. Upplägget för varje utbildning innehåller en  sammanvävd kombination av:  

  
   • Praktiska färdigheter  
   • Teoretiska kunskaper  
   • Självkännedom  
   • Utvecklingsuppgifter

 

Teknisk plattform ger nya möjligheter:

   • videokonfenser med kraftfullt lärande för deltagarna

   • Påminnelser av viktig teori genom utsända korta videoklipp och e-mail

 

 

 


  Ledarutbildningar

Vår kraftfullaste utbildning är "Styra, Leda & Coacha" (på engelska Manage, Lead & Coach) som har utvecklats tillsammans med SKF college. Strandska är tacksam över det långsiktiga samarbetet med SKF, vilket har lett fram till flera gemensamt utvecklade ledarutbildningar.  De utvecklas kontinuerligen med nya pedagogiska metoder t.ex. videoteknik för att kunna ligga i framkanten med lärande och för att ge önskade beteendeförändringar för ledarna. 

  1. Styra, Leda & Coacha – ”3 kraftfulla och effektiva sätt att påverka och utveckla team och individer genom sitt ledarskap”

  2. Virtual classroom Manage, Lead and Coach

 

Strandska kan leverera utbildningen Manage, Lead & Coach i hela världen genom ett train-the-trainer program där vi har utbildat utbildare i Kina, Indien, USA, Japan, Frankrike, Tyskland och Sverige. På tur står Sydamerika och Storbritannien. 

 

Strandskas Teamcoaching utbildningar 

Vår populäraste utbildning är teamcoaching, där du praktiserar kraftfulla och lättanvända verktyg, principer och färdigheter i att utveckla framgångsrika team.

Denna unika utbildning riktar sig dels till individer som vill arbeta professionellt med teamutveckling som konsulter, projektledare eller förändringsledare, dels till ledare på alla nivåer som vill utveckla sin kompetens i att leda och utveckla team.

 

Vi erbjuder tre nivåer av utbildningar till teamcoach:
1. Grundläggande
2. Avancerad
3. Professionell

 

Våra ledarutbildningar kännetecknas av:

  - upplägget bygger de senaste forskningsrönen kring inlärning

  - fokuserar på förändringar till önskade ledarbeteenden och med forskning som visar att utbildningarna leder till dessa önskade resultat. 

- bygger på filosofin coachande förhållningssätt eftersom det synsättet och färdigheter är mest effektiva i att skapa önskade resultat. 

 

För frågor eller funderingar kring våra "Styra, Leda och Coacha" och teamcoach utbildningar, kontakta oss!

 

Thomas Andersson huvudutbildare 073-677 2583

     eller

Telefon 0303-129 00
E-mail info@strandska.com

Kalendarium