Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Business & People Transformation
Individuell ledarutveckling
Ledarcoaching
Handledning - enskilt eller grupp
Referensfall
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Ledarcoaching

Som ledare står du inför en dubbel utmaning: dels ansvarar du för ditt företags eller din arbetsgrupps övergripande mål, dels ska du hantera både ditt och dina medarbetares egna, personliga ledarskap. Vi är övertygade om att du redan har allt du behöver för att bli en briljant ledare. Strandskas coachingmodell lockar fram den potential som kan ta dig dit.

Medan många människor idag ifrågasätter hierarkier och detaljstyrning, känner andra istället trygghet och bekvämlighet inför samma sak. Vilken ledarstil du väljer att använda beror på vilken situation du befinner dig i – men också på vilken kapacitet du besitter. Att arbeta med coaching kan vara ett bra sätt att hitta sin unika ledarstil


I möten med människor hamnar vi ibland i roller och situationer som känns obekväma och otrygga. Sådana situationer påverkar ofta vår förmåga att agera kraftfullt och empatiskt. Men hur skulle det kännas om du som ledare fick tillgång till verktyg som gör att du känner dig trygg och i balans, oavsett vad som sker? Vi påstår att detta inte bara är fullt möjligt att uppnå – det är i själva verket en oundvikligt konsekvens av att ha valt att ta ansvar för sin egen utveckling som ledare.

Att kunna utstråla trygghet och tillit kanske är din främsta tillgång som ledare för att motivera dina medarbetare. Din omgivning blir aldrig bättre, större och mer effektiv än vad du som ledare ger tillåtelse till. En modig ledare, som vågar ha tillit till sina anställdas förmågor, får modiga medarbetare som vågar tänja sina egna gränser i sin strävan att prestera. De allra flesta människor vill ingenting hellre än att vara till nytta i de sammanhang i vilka de verkar och lever. Som ledare är din uppgift att locka fram det i varje medarbetare så att de når sin fulla potential.

Dagens ledare tvingas ta ställning till frågor inom betydligt fler områden än någonsin tidigare. Om det gamla ledarskapet kännetecknades av ett auktoritärt och instruerande arbetssätt, handlar dagens ledarskap mer om att representera en tydlig värdegrund. Dagens ledare skall kunna förankra beslut och bidra till samverkan på alla nivåer inom organisationen. Hon/han ska kunna stimulera och motivera inre och yttre växt och ha förmågan att sälja företagets vision till såväl omvärlden som de egna medarbetarna.

I vår ledarcoaching arbetar vi med ledarens olika utmaningar i sitt ledarskap.

Ledarcoaching handlar om att öka klientens förmåga att:

  • leda arbetslag med ett coachande förhållningssätt
  • utveckla arbetslagets gruppdynamik
  • utnyttja affärsmöjligheterna med globalisering och mångfald
  • lösa konflikter på ett läkande och hållbart sätt
  • skapa en attraktiv arbetsplats med lojala, motiverade och inspirerade medarbetare med förmåga att se, förstå och utveckla sitt eget självledarskap.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst och konfidentiellt första möte.

Thomas@strandska.com
Telefon 0303-129 00
 

 

Kalendarium