Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Business & People Transformation
Individuell ledarutveckling
Ledarcoaching
Handledning - enskilt eller grupp
Referensfall
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Handledning -enskilt och grupp

Varför handledning?
Vi är ständigt i lärande och i behov av lärande miljöer där vi kan utmanas och växa för att bli en mästerliga i vår profession. Handledning håller lärandecykeln i gång och handlar om att transformera utmaningar och upplevda misslyckanden till lärande och framgång, samt att få hjälp att observera komplexa situationer. Att fördjupa förståelsen för och att se nya perspektiv, koppla praktik och teori. Insikter och förståelse blir verkligt först i relation till medarbetare. Med handledning ökar vår generella kapacitet.

 


Framtidens ledarskap
En sak vi vet om framtidens ledare är att de kommer att möta en alltmer komplex och utmanande omvärld som kommer att efterfråga nya former av ledarskap. Ledarskap som handlar om att möta de utmaningar som världen behöver. Vår verkliga utmaning, vilka skiften är det morgondagen behöver av oss? Framtiden är något vi skapar nu, inte något som bara händer. Handledning handlar om att plocka fram den extraordinära ledaren i dig för att skapa extraordinära resultat för dina medarbetare, ditt team, din organisation och för framtiden.

Läs mer

Kontakta Thomas Andersson för mer info:
thomas@strandska.com
0303-129 00

Kalendarium