Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Business & People Transformation
Individuell ledarutveckling
Ledarcoaching
Handledning - enskilt eller grupp
Referensfall
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Individuell ledarutveckling

För att bli framgångsrik i att utveckla sina medarbetare behöver ledaren individuellt stöd i sin egen utveckling.

Ledaren behöver öka sin egen trygghet i att möta svåra situationer, öka modet att genomföra förändringar och få alla medarbetare, inklusive sig själv, att må bra.


Förhållningssätt och personliga kvaliteter är också områden som en ledare behöver utveckla, för att framgångsrikt frigöra medarbetarnas styrkor och engagemang.


Individuell ledarutveckling handlar om att aktivt träna förmågan att ändra synsätt, tänka och agera annorlunda.


Vår utvecklingsmodell bygger på en optimistisk människosyn och bred förståelse för hur människan fungerar. Vi fokuserar ansträngningarna på de områden hos ledaren som vi vill ska växa och förstärkas samt siktar på att ta ledaren till nästa nivå i sin utveckling som ledare.

 

Varje program utformas individuellt utifrån ledarens önskemål. Efter genomförd nulägesanalys sätts tydliga mål för ledarens utveckling och gemensamt tas ett program fram hur ledaren ska nå dessa mål. 

För att nå full effekt bör det individuella ledarutvecklingsprogrammet bilda en process som pågår över tid vilket ger tid för reflektion och eftertanke samt för träning och repetition.

Delblock som kan ingå i individuell ledarutveckling är exempelvis:

   •   Executive coaching

   •   Teamcoaching utbildning
   •   Supervision  

 

Executive coaching

Vilken väg ska jag välja? Hur uppnår jag balans i livet?

Coaching tar fram det bästa hos varje individ och har förmågan att frigöra människors potential. Syftet är ökad självkännedom, stärka personliga kvaliteter, utveckla önskade beteenden, öka motivationen, se möjligheter och skapa resultat. Processen bygger på personliga möten/telefonkontakt med professionell coach under 3-12 månader.


Teamcoaching utbildning

Hur får jag alla i mitt team att dra åt samma håll? Hur frigör jag potentialen i teamet och gör det framgångsrikt? Kan topprestationer kombineras med hög livskvalitet?

Genom att se möjligheter i varje utmaning kan du visa på ett annat synsätt på både människan och på teamets förmåga att hitta lösningar som fungerar.  Vi lär under 5 heldagar ut olika färdigheter som stödjer dig i ditt ledarskap, i din kommunikation och i ditt sätt att skapa struktur och lärande i ditt team.

Förkunskaper i grundläggande coaching krävs.

 

Kontakta oss för ett förutsättningslöst första möte.

Thomas@strandska.com
Telefon +46 (0)303-129 00
Mobil +46 (0)736-77 25 83

Kalendarium