Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Typiska kunduppdragSkapa en effektivare organisation

Kungälvs kommun har sedan 1 januari 2007 en ny politisk organisation. Målet var att skapa en mer effektiv och samtidigt mer demokratisk organisation men även uppnå enkla och tydliga beslutsvägar med en tydlig ansvarsfördelning.

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och tjänstemannaorganisationen behöver gå i takt – bli en helhet – och uppdraget bestod i att hitta en gemensam bild av nuläget i organisationen samt att fokusera på det som fungerar bra istället för att se problem och begränsningar. Processen hade även till syfte att öka insikten och behovet av att skapa en röd tråd i arbetsflödet. Kommunen vill också ge ledarna verktyg och färdigheter i utvecklande ledarskap för att frigöra teams och individers potential samt för att framgångsrikt genomföra förändringsprocesser. 

Genomförare av uppdragen
Thomas Andersson, projektledare, ansvarig processledare och huvudutbildare
Ruddi Porsgaard, processledare och utbildare
Anna Wallin, processledare 

Kontakta oss för mer information 

  Skapa en effektivare organisation

Tydlig organisation och ansvarsfördelning

Uddevalla kommun har sedan våren 2008 fått en ny skolorganisation. Målet var att skapa en tydlig organisation och beslutsvägar med klargjord ansvarsfördelning. I organisationen ingick en ledningsgrupp med skolchefen och verksamhetscheferna.

Strandska fick uppdraget att utveckla ledningsgruppen till att bli en kraftfull ledningsgrupp som jobbade utifrån helhetsperspektiv och drev skolutvecklingen. Detta expanderades sedan till att inkludera administrativ- och kvalitetschef. Syftet för ledningsgruppen blev klargjort till att förändra organisationskulturen inom skolan till att bli utvecklande, kreativ och kännetecknas av mångfald.  Ett genuint och långsiktigt samarbete med fackliga ledare ansågs vara en framgångsfaktor, så därför bjöds också de in till att delta i nästa utvecklingsfas ”Uppdrag organisationsutveckling och ledarutbildning”.

Genomförare av uppdragen
Thomas Andersson, projektledare, ansvarig organisationskonsult och huvudutbildare
Ruddi Porsgaard, utbildare
Marie Thörnquist, utbildare 

Kontakta oss för mer information

  Tydlig organisation och ansvarsfördelning

Ledarutvecklingsprogram för ökad effektivitet

Produktionen hos SKF behöver ständigt förbättras pga. den globala konkurrensen och en outnyttjad potential antas vara det mänskliga kapitalet. Investeringarna hade traditionellt fokuserats på maskinparken, eftersom de är lättare att räkna hem än HR investeringar.


SKF anade att revirtänkande mellan olika skifteslag, bristande

kommunikationsfärdigheter och begränsningar i skifteslagens kultur och lärande bidrog till lägre effektivitet.

I bifogad pdf-fil kan du läsa mer om hur vi tillsammans planerade och genomförde programmet för teamledarna i Rullkanal 6.

Dokument: 38-fallbeskr_skf.pdf

 
Kalendarium