Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Business & People Transformation
Individuell ledarutveckling
Ledarcoaching
Handledning - enskilt eller grupp
Referensfall
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Business & People Transformation

Globaliseringen medför både unika affärsmöjligheter och ständigt nya förutsättningar inom olika branscher. En radikal förändring - transformation – kan krävas för att kunna förverkliga en unik, global affärsmöjlighet eller för att kunna ligga två steg framför konkurrenter.

För framgångsrikt genomförande av ”Business and People Transformation” erbjuder vi spetskompetens i form av en slagkraftig kombination med affärsutveckling hos Göteborgs Handelshögskolan Integrerade Tillväxtcentrum (HIT) och Strandska Utvecklingshusets expertis i utveckling av ledare och team.


Vårt helhetstäckande koncept bygger på vår erfarenhet att om en omorganisation eller en kraftfull förändring av affärsprocesser ska bli framgångsrik, så måste utvecklingen av organisationens ledare, team och medarbetare ske parallellt. Det beror på att de önskvärda och nödvändiga perspektiv-, attityd- och beteendeförändringar inom organisationen tar längre tid än vad de flesta räknar med eller i värsta fall inte sker överhuvudtaget. 

Sammanfattningsvis måste en framgångsrik transformation beröra, i olika grad, följande 4 komponenter.

    • Affärsutveckling
    • Perspektiv- och kulturförändring
    • Ledarskap
    • Teamutveckling 

Vi är experter i att leda processen framåt, ställa utvecklande frågor och samtidigt utveckla er, genom vårt coachande förhållningssätt, som både ledare och ledningsgrupp. Resultatet från första fasen blir ett gediget, genomtänkt och realistiskt förändringsupplägg som bygger på ledningsgruppens tillväxtmål, ambitioner, erfarenheter och villighet att implementera. 

Kontakta oss för ett förutsättningslöst första möte.


Thomas@strandska.com
Telefon 0303-129 00

Kalendarium