Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Business & People Transformation
Individuell ledarutveckling
Ledarcoaching
Handledning - enskilt eller grupp
Referensfall
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Ledar- och organisationsutveckling

Strandskas metodik bygger på att skapa en förändringsprocess bestående av skräddarsydda utvecklingsinsatser som gör verksamheters visioner, strategier, mål och policy till verklighet. Förändringsprocessen, som alltid tas fram i dialog med kunden, består vanligtvis av en integrerad kombination av tjänster t.ex. kundanpassade utbildningar, ledningsgrupp- och teamutveckling och ledarcoaching av nyckelpersoner.


En viktig aspekt i Strandskas metodik är att alltid ge ledarna och teamen de färdigheter och kunskaper som krävs för att kunna genomföra förändringar samt förmågor att själva driva sin egen fortsatta utvecklingsprocess. Det innebär praktiskt att utveckla ledningsgruppens egen förmåga att tänka och agera mer strategiskt vilket möjliggör långsiktiga och permanenta förändringar i organisationen.

Strandskas metodik för organisationsutveckling tar tidigt ett brett systemperspektiv på organisationen och dess intressenter för att klargöra önskat resultat och hur olika intressenters idealiskt påverkas. Den skräddarsydda förändringsprocessen involverar vanligtvis parallell utveckling av flera nivåer inom organisationen – ledningsgrupper, team och medarbetare – och fokuserar på identifierade utvecklingsområden inom organisationens ledarskap, strukturer, kultur och lärande.

Vår erfarenhet är att coachande ledarskap hos ledningsgruppen är kärnan i att framgångsrikt driva en förändringsprocess som genomsyrar alla nivåer och relationer i en organisation. Genom att skapa en utvecklande och coachande kultur, så finns plattformen för kontinuerlig utveckling av organisationens strukturer, kultur, processer och lärande.

Kalendarium