Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Teamutveckling
Coaching
Supervision - Handledning
Individuell ledarutveckling
Konflikthantering
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Supervision - Handledning

Att vara förälskad i lärande

 

Coaching handlar om att tillsammans skapa något ”stort”. Det är när vi är färdigutbildade coacher som lärandet börjar. Vi behöver integrera vårt lärande i oss själva och bli mästare i att förstå och se vilka förändringar vi själva kan göra för att bidra till klientens önskade förändring. Coaching är ett hantverk.

  Supervision, handledning

Varför handledning?
Vi coacher är i ständigt lärande och i behov av lärande miljöer där vi kan utmanas och växa för att bli en mästerlig coach. Supervision håller lärandecykeln i gång. Supervision handlar om att transformera utmaningar och upplevda misslyckanden till lärande och framgång samt att få hjälp att observera komplexa situationer. Att fördjupa förståelsen för dig som coach och att se nya perspektiv, koppla praktik och teori. Insikter och förståelse blir verkligt först i relation till klienten. Som coacher fastnar vi ofta själva i klientens dilemma. I supervision ökar coachens kapacitet att ta dilemmat tillbaka till klienten. Supervision är verktyget för att bli en mästare i coaching.

Framtidens ledarskap
En sak vi vet om framtidens ledare är att de kommer att möta en alltmer komplex och utmanande omvärld som kommer att efterfråga nya former av ledarskap. Ledarskap som handlar om att möta de utmaningar som världen behöver. Vår verkliga utmaning, vilka skiften är det morgondagen behöver av oss? Framtiden är något vi skapar nu, inte något som bara händer. Supervision handlar om att plocka fram den extraordinära ledaren i dig för att skapa extraordinära resultat för dina medarbetare, ditt team, din organisation och för framtiden.

För frågor eller funderingar kring handledning/Supervision,
hör av dig till:

thomas@strandska.com
0303-12900

Klicka för att öppna fil: handledningtjanst.pdf
Kalendarium