Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Athena - för kvinnliga företagare mot nästa nivå
Atlas - mångfald och ledarskap
Atlantis - utveckla ledare & team
Fenix - kompetensförstärkning inom äldreomsorgen
Olympia - jämställdhet i småföretag
Från tanke till handling
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Athena

Program ”Athena” syftar till att skapa en hållbar affärsutveckling i företag med kvinnliga företagsledare i Västra Götaland.

Det övergripande målet är att deltagande företag ökar sin tillväxt och agerar på framtida tillväxtmöjligheter utifrån lärdomar från programmet. Vår avsikt med programmet är dessutom att göra ansvarsfullt företagande mer begripligt genom att understryka de möjligheter som det kan skapa genom att öka företagens konkurrenskraft på medellång till lång sikt samt att få företagen att föra in det ansvarsfulla företagandet i sina affärsutvecklingsprocesser.


  Athena

Programmets plattform är att både skapa kreativa forum för dialog mellan de kvinnliga företagarna och att ge kunskaper och utveckla förmågor inom affärsutveckling, personlig utveckling och individuell coaching som är anpassad för de kvinnliga företagarna.

Företagarna kommer även att erbjudas nätverksdagar med workshops. Tema på workshops kan t ex vara enklare företagsjuridik, försäkringsfrågor, försäljning/förhandling etc.

                     

Ett vägledningsmaterial kring hållbar affärsutveckling kommer att utarbetas och materialet ska bygga på gemensamma antaganden och lärdomar om hur ett medvetet arbete kring hållbar företagsutveckling som bygger varumärke och utvecklar ledaren, kan leda till strategiska fördelar i affärsutvecklingen.

 

Efter avslutat program vill vi sprida arbetsmetodiken för hållbar affärsutveckling vidare till andra kvinnliga företagare i småföretag. Detta skulle exempelvis kunna göras genom Nuteks ambassadörer för kvinnligt företagande, kommunernas näringslivssekreterare m fl.

 

Programmet genomförs i samverkan med olika aktörer som har tidigare erfarenheter av projekt riktat till kvinnliga företagare, tillväxtprojekt och hållbar utveckling.

Målgruppen för programmet hämtas ur näringslivet inom Västra Götaland.

Programmet planeras in över en tidsperiod på 8 månader, start december 2008.

Klicka för att öppna fil: athena-inbjudan.pdf
Kalendarium