Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Athena - för kvinnliga företagare mot nästa nivå
Atlas - mångfald och ledarskap
Atlantis - utveckla ledare & team
Fenix - kompetensförstärkning inom äldreomsorgen
Olympia - jämställdhet i småföretag
Från tanke till handling
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Atlantis

Projekt Atlantis är till för att utveckla ditt arbetslag och utvalda nyckelpersoner inom din organisation som kan påverka arbetslagets resultat och arbetsmiljö.

Projektet pågår 1,5 år och syftet är att utveckla en metodik som förändrar ledar- och medarbetarkulturen genom utbildning och arbetslagsutveckling. Målet är friskare medarbetare, kreativa miljöer med goda kommunikationsfärdigheter och ökad produktivitet.

Projektdeltagande är kostnadsfritt eftersom Europeiska Socialfonden beviljat ansökan om finansiering.

 


  Atlantis - Utveckling för ledare & team

Verktyg som ger effektiva arbetslag

Det handlar om en positiv människosyn som skapar kreativa miljöer med stödjande kommunikationsmönster och som ger medarbetare drivkraft och motivation. Motivation att göra det extraordinära och skapa ett stödjande företagsklimat där
medarbetare känner sig accepterade, uppskattade och inkluderade.

Projektet påvisar affärsnyttan för organisationen när ledare och medarbetare har samsyn, oavsett personliga olikheter och uppdrag, och därmed kan förenas som ett team som drar åt samma håll. Produktiva och framgångsrika arbetslag kännetecknas av att de värnar om varandra och har en öppen attityd till olikheter och förändring.

Vi menar att arbetslag blir produktivare och friskare genom att få färdigheter i kommunikation och få utveckla arbetslagets inre arbetssätt såsom struktur, kultur (gruppdynamik) och lärande. Det sker helt utifrån arbetslagets behov där även ledaren är involverad och är del i processen. Ledare och nyckelpersoner deltar i ett ledarprogram där färdigheter och förmågor tränas i det coachande förhållningssättet för utveckling av såväl individ som grupp.

 

Mäta resultat

Vi kommer att vilja få mäta attitydförändring i aspekter såsom olika diskrimineringsgrunder när medarbetare och ledare får praktiska verktyg som förbättrar och utvecklar kommunikationsfärdigheter. Vi vill även mäta om sjukskrivningar går tillbaka och om förändringen innebär att arbetsmiljön blir mer stödjande när långtidssjukskrivna återinträder till arbetet.

 

Programupplägg

Program för ledare och nyckelpersoner innehåller;

• "Coachande ledarskap", 2 dgr utbildning med diplom

• "Teamcoaching", 5 dgr utbildning med diplom

• Arbetslagsutveckling med teamet, (se nedan)

• Föreläsningserie;
   - hur attityder till jämställdhet och mångfald kan påverka arbetsmiljön/kulturen, affärsmöjligheter och och hur det kan integreras.
   - hur värderingar kan stärka företagets varumärke

   - Vad är CSR, Corporate Social Responsibility?

• Individuell Coaching, max 6 timmar/person

 

Program för arbetslaget innehåller;

• Utbildning, "Coachande medarbetarskap", 1 dag, diplom

• Arbetslagsutveckling med teamledare, (se nedan)

• Föreläsningar att välja;
- Varumärke, företagets värdegrund
- Förstå förändringsprocesser

 

Arbetslaget och ledaren möts

• Arbetsledare och medarbetare möts, 2,5 dag för arbetslagsutveckling och uppföljning.

 

Program för medarbetare i riskzon för sjukskrivning;

• Särskilt program finns för medarbetare i riskzon för sjukskrivning.

- Utbildning "Coachande medarbetarskap", 2 dagar.
- Individuell coaching, max 16 tim/person
- Workshops med div. tema.

 
Intresserad?
Kontakta Ruddi Porsgaard
ruddi(at) strandska.com
Tel: 0303-129 00 Klicka för att öppna fil: projekt_atlantis.pdf
Kalendarium