Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Nytt från StrandskaHow to develop a feedback culture

 

SKF and Strandska are in the middle of creating a cutting edge virtual classroom program that will help individuals and teams within an organization how to give and receive feedback.  The learning program consists of 6 phases, which step by step are getting more and more advanced and require more skills. The program is based on over 30 video lectures where participants will both understand theory and see demonstrations how to develop feedback skills.

A team learns feedback together step by step by going on a transformative journey, which is implemented into the digital tool Ngager (see www.ngager.com). The  tool will support practicing feedback and will challenge participants in numerous ways.

 

Benefits of feedback culture:

Agility and speed in performance

Building trust and openness

Increased learning and self-awareness

The team can realise their potential

 

If you see a need in your company to develop a feedback culture, please contact Strandska for a demonstration of this exciting program.   

 

Vi flyttar snart till ny adress!

Vi ser fram emot att få flytta in i våra nya fina lokaler som ligger mitt i Göteborg city!

Vi kommer flytta till vår nya adress den 16:e Mars 2018. Vår nya adress kommer att vara Stora badhusgatan 18-20 hållplats Stenpiren. 

Vi kommer befinna oss i våra nuvarande lokal på Första långgatan fram till 5:e Mars.  

  Vi flyttar snart till ny adress!

The Big Idea
2018-01-15

Strandska Utvecklingshuset har länge stått för och jobbat med utveckling av individens och teamets unika potential. Vi har därigenom sett oss bidra till mänsklighetens evolution. Många som har gått våra utbildningar har fått färdigheter för livet och blivit rustade med kraft, hög medvetenhet, klarsynthet och även med ödmjukhet och empati. Vi är mycket stolta över vårt jobb!

Nu tar Strandska sin egen unika potential till nästa nivå! Vi kommer att aktivt jobba med vårt varumärke och Strandskas essens tillsammans med ett företag som heter Paradigm. Det kommer att mynna ut i The Big Idea som kommer att sätta sin prägel på Strandska för de närmaste åren

 

Vilka tankar har du om hur Strandska kan skapa värde för både dig och din organisation i framtiden??

  The Big Idea

Höstmöjligheter på Strandska
Strandskas guldkorn

 

 

Vi har satt ihop ett spännande höstprogram som är fokuserat på din personliga utveckling. Flera av våra deltagare har bett om mer djupgående processer, så dessa workshops är ett sätt att möta behoven. Dessa guldkorn ger flera möjligheter att utvecklas in i din fulla potential. Strandska kommer att satsa på systematisk konstellationscoaching …..

Extra välkommen är Daniel Ekholm 8 december då han bjuder på en helt annan tradition av utveckling, nämligen ”Native Americans”.

  Höstmöjligheter på Strandska

Hur bryta dataspel beroende?

Det har ju nog inte undgått någon att vissa ungdomar (och barn!) kan fastna framför skärmen i timmar och vägrar att lämna den. I långa loppet kan det börja påverka både relationer, skolresultat, hälsa etc.

Det är ju lättare att beskriva problemet än att hitta en lösning på att bryta dessa ohälsosamma mönster. I ett unikt samarbete mellan spelberoendets förening i Göteborg och Strandska Utvecklingshuset så skall en metodik utvecklas och testas som bygger på coachande förhållningssätt. Metodiken ligger som grund i en utbildning som ska ges till personer i Sverige som vill hjälpa ungdomar att begränsa sin speltid och utveckla hälsosamma vanor. Strandska är oerhörda tacksamma att vara med i ett sådant projekt, för vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Tarja Larsson, som också är en professionell certifierad Lifecoach, från Spelberoende förening är entusiastisk och nyfiken på vad vi kan åstadkomma tillsammans under 2017 för att stödja ungdomarna. Vi kommer bl.a. att spela in video-klipp över typiska situationer som uppstår i en familj och hur de kan tacklas samt utveckla en själv-instruktionsmanual. 

Vi är tacksamma över dina idéer kring vilka moment som du tror behövs i utbildningen, så att våra ungdomar förändras i tid. 

  Hur bryta dataspel beroende?

Konsten att utveckla ledningsgrupper
2017-01-05

...kan vara utmanande och kräver mycket kompetens. Strandska har i rasande fart vunnit 3 anbud kring ledningsgrupputveckling under 2017:

1. Kultur- och fritidsförvaltning i Jönköpings kommun

2. Socialtjänsten "Vuxen" i Helsingborgs kommun samt

3. Barn- och utbildningsförvaltningen i Vänersborg kommun.

Förmågan att utveckla ledningsgrupper, som kan vara både spretiga och ineffektiva, kräver en systematisk metod tills ledningsgruppen kan stå enad samt agerar och tänker både strategiskt och operativt. Dessa färdigheter lär Strandska ut i Teamcoaching Professionell om du skulle vara intresserad. En nyckel är att skapa en gruppdynamik baserad på genuin tillit mellan gruppmedlemmarna och att fokusera på teamets gemensamma långsiktiga resultat.

Om du är nyfiken på hur ett kraftfullt upplägg kan se ut för din ledningsgrupp, ta gärna kontakt med Thomas Andersson 073-677 2583. 

  Konsten att utveckla ledningsgrupper

Korsbefruktande samarbete - mäta förändringar

En utmaning som alla utbildare och teamutvecklare är medvetna om är svårigheten att få till nödvändiga förändringar när en ledare kommer tillbaka till sin normala arbetsomgivning. Då är det väldigt lätt att ramla tillbaka i gamla mönster (vanor) och inte använda de nyvunna färdigheterna.

Modern teknik gör det möjligt att stärka beteendeförändringar och Strandska är tacksamma för ett spännande, banbrytande samarbete med IT management företaget Awesome Group från Göteborg. Deras digitala verktyg N’GAGER ger Strandska möjligheter att träna och mäta ledarskapet i en organisation. De goda beteendena sätts i system, synliggörs och får på så sätt kultur och ledarskap att leva över tid.

Appen N´GAGER ger praktiska och stimulerande möjligheter att utveckla en positiv kultur för feedback inom en organisation, vilket är nödvändigt om en organsiation ska bli hållbar och högpresterande. 

”Som samarbetspartner till Awesome Group kan vi få ut ännu mer av våra konsultinsatser. Genom N’GAGER kan vi påminna kunden om att träna de färdigheter som krävs för att kunna genomföra förändringar samt förmågor att själva driva sin egen fortsatta utvecklingsprocess”

 säger Thomas Andersson, VD på Strandska. 

”Med sin gedigna erfarenhet och unika metodik för att skapa en utvecklande och coachande kultur, har Strandska en viktig roll att fylla. Genom N’GAGER kan Strandska fortsätta erbjuda resultatinriktade och kostnadseffektiva konsultinsatser för såväl små, nystartade företag som stora globala koncerner”

säger Henrik Engberg, VD på Awesome Group.

  Korsbefruktande samarbete - mäta förändringar

Astana

Högpresterande, global och hållbar organisationskultur i Kazakstan

 

Gruvföretaget Inkais HR chef Bakhtiyar Ospanbayev var väldigt inspirerad när han berättade att hans ambition var att skapa en innovativ och kraftfull organisationskultur som skulle bli ett föredöme i Kazakstan. Kazakstanska staten, vilka är 50% ägare av Inkai, hade uttalat att staten ville se "business transformation" och mer konkurrenskraftigaföretag. Bakhtiyar hade insett att det behövdes ett modernt globalt ledarskap för hans ca 55 chefer för att organisationskulturen (synsätt, beteenden, attityder,relationer) skulle kunna förändras i grunden.

Det sovjetiska arvet med ett styrande ledarskap hade lett till brist på lojalitet, kreativitet och engagemang. Efter en urvalsprocess så valde Inkai Strandska som partner

i att utbilda ledarna i det globala ledarskapskonceptet Manage, Lead and Coach samt att transformera ledarskapskulturen.  Den sista veckan i maj börjar Thomas Andersson och

 

Anna Björk med denna svettiga utmaning på stäpperna i Shimkent. 

  Astana

Professionell Holistisk Life- och Teamcoach
2016-11-23

Unikt samarbete, unik utbildning för ambitiösa coacher

Kraftfull kombination! Utbildningen är en kraftfull kombination av det 26 åriga och rikstäckande Svenska Hälsoteamet och det globala utbildningsföretaget Strandska. Upplägget är systematisk utvecklingsprocess under 6 månader som bygger på dina färdigheter som professionell coach steg för steg. Utbildningen är för dig som vill jobba med individcoaching och/eller teamutveckling samt använda kraftfulla verktyg och unika färdigheter som garanterat kan åstadkomma önskade förändringar i både individer och team. 

Certifieringsutbildning i Professionell Holistisk Life- och Teamcoach (P.H.L.T) är på 15 heldagar - 120 timmar certifieringstimmar.  Utbildningspakeet innehållert 5 dagar Lifecoaching + 5 dagar Teamcoaching + 5 dagar i Resultat- & Ledarskapscoaching och är utspridd på ca 6 månader

Certifiering med ICF! Det krävs inga särskilda förkunskaper! Utbildning i Professionell Holistisk Life- och teamcoach (PHTL) leder till att du kan ansöka om ett internationellt certifikat hos ICF (Internatinal Coach Federation).

Lifecoaching utbildningsmoduler 5 dagar

Lär dig Lifecoaching färdigheter som ger dig gedigen kunskap och färdighe­ter i att möta en individmångdimensionellt, se och utveckla kreativt dennes framtida förmågor. Lifecoachfärdigheter kan vara ett enormt stöd för individens utmaningar i att bryta gamla tanke-och handlingsmönster, fri­göra en hälsosam energi och kraft för att uppnå en önskad förändring som avspeglas i livskvalitén. 

Teamcoaching utbildningsmoduler 5 dagar

Lär dig Teamcoaching färdigheter i världsklass och lär dig upplägg och färdigheter i att utveckla ett arbetslag som extern konsult. Din plattform är dina coaching färdigheter och nu siktar vi på nästa nivå genom att utveckla ett helt team. Behoven av skickliga teamcoacher har ökat inom både offentliga organisationer och företag i takt med att kraven har ökat att utveckla hållbara, energigivande och framgångsrika team. Syftet med utbildningsmodulerna är att utveckla färdigheter och personliga kvaliteterhos teamcoachen samt ge en verk­tygslåda som krävs för att skapa högpresterande team. 

Resultat- och Ledarskapscoaching samt fördjupning i Lifecoaching 5 dagar

Vidareutvecklar och fördjupar dina coaching kompetenser, coaching kunskaper & coaching färdigheter. Du vidareutvecklar den kreativa förmågan att se och lyfta fram än fler delar av en individs potential och resurser. Du lär dig en ytterligare modell för coaching samtalet och fler sätt/metoder/verktyg. Du lär dig också att bemöta klienters fortsatta transformation av inre upplevelser och yttrebeteenden.

Datum för utbildningsstart

23-26 november 2016

 

Utbildare-       

Daniel Ekholm Andersson (Svenska hälsoteamet) -      

Anna Björk (Lifecoachutbildare, internationell ledarcoach)-      

Thomas Andersson (Global Coach, team- & ledarutvecklare för SKF)

Kvalitetstestade modeller garanterar hör utbildningskvalitet

Våra kvalitetstestade modeller: Strandskas coachingmodell och teamcoachingmodell som används inom SKFs globala ledarskapsprogram, ICF´s 11 kärnkompetenser (International Coach Federaration) samt Svenska Hälsoteamets helhetsmodeller för life- business- ledarskaps- & resultatcoaching, personligt ledarskap, coachande ledarskap och personlig utveckling garanterar tillsammans högsta utbildningskvalitet. Detta ger dig nödvändig kompetens för att arbeta som professionell coach eller komplettera ditt nuvarande yrke t.ex. ledare, utbildare, terapeut eller massör.  

   

  Professionell Holistisk Life- och Teamcoach

En ny global samarbetspartner i Kazakstan!!
2016-01-08

Under 2016 kommer Strandska satsa på att etablera sig i Kazakstan, som är världens 7:e största land och ett av Asiens rikaste länder, genom samarbete med företaget Business Today. Jättespännande!

Första utbildningen kommer att vara Manage, Lead and Coach köras 24 -26 mars i Almaty. Vi kommer också att erbjuda master class i businesscoaching genom vår rysktalande tillgång Anna Björk. 

Efter 4 framgångsrika år med att leverera Manage, Lead and Coach globalt, i länder såsom Kina, Indien, Singapore, Colombia, Turkiet, Holland, Belgien, UK m.fl. är det extra roligt att medvetet etablera oss i Asien.

  En ny global samarbetspartner i Kazakstan!!

Efterlängtad coachutbildning för individ och team
2016-01-12
  

Strandska har utvecklat ett unikt utbildningspaket för coacher som vill jobba både med individcoaching och teamutveckling.

Fler och fler coacher ser möjligheten att i vissa uppdrag både utveckla själva teamet och dess arbetssätt samt kombinera med individcoaching av teamets medlemmar. Om coachen har den eftertraktade kompetensen, så ökar naturligtvis chansen att få uppdrag.

Strandska har genomfört ett flertal uppdrag som kräver både utveckling av team och individer i samklang för att maximera resultatet av utvecklingsinsatsen. Utifrån den erfarenheten har vi skapat ett genomtänkt upplägg, byggt på ICF’s kärnkompetenser, som kommer att rusta dig i din profession som professionell coach, ledare eller projektledare.

 

Välkommen till första utbildningstillfällen 2016 med start 28 januari till introduktionspriset 20.000 kr exkl.moms för hela 10 dagar. Två av Sveriges bästa coachutbildare, Anna Björk och Thomas Andersson, kommer att hålla i olika delar av utbildningen.

  Efterlängtad coachutbildning för individ och team

Upgrade Lifecoach utbildning - Start 28 januari 20
2016-01-11

 Strandska Utvecklingshuset har, med sin 10 års erfarenhet av professionella utbildningar, tagit fram en ny uppdaterad version av Lifecoachutbildning.

Strandskas helhetssyn på Den kreativa människan, Den utforskande människan, Den globala människan speglar i högsta grad aktuella utmaningar och även oändliga möjligheter i ett modernt samhälle. Du kommer att få både teoretiska och praktiska verktyg för att mer effektivt arbeta och leva ut potentialen och drivkrafter. Du kommer att få en möjlighet till flera upplevelser och uttryck via dina sinnen. Du kommer även att få mer evidensbaserad kunskap om forskning, hur en människa fungerar neurologiskt i sin medvetna tänkande process. I vår nya utbildning ingår även kortare mindfulness övningar som ökar din närvaro och tillgång till större expanderande informationsfält.

 

Anna Björk, huvudutbildare och ledarcoach

 

" När jag jobbar med coaching processer så ser jag potentialen i människan mångdimensionellt. Jag använder också olika ”språk" så som bilder, rörelse, musik, sagor för att väcka de djupaste och mest visa delar i vår potential.”

  Upgrade Lifecoach utbildning - Start 28 januari 20

Kurser för ledare eller för dig som vill bli.
2014-03-14

Vi är stolta över att vi nu kan erbjuda ledarskapskurser med ett nytt angreppssätt – i hela världen. Det handlar om ett ledarskap som är komplett. När vi gör anspråk på att använda begreppet komplett menar vi att det levereras i hela världen, både på plats och virtuellt. Att det påverkar både ledaren och organisationen. Att det berör både ledarnas mindset och färdigheter. Och sist, men inte minst ,att det ger ledare förutsättningar att hantera varje utmaning och varje individ med bästa möjliga effekt.

 

Tillsammans med våra samarbetspartners expanderar vi ut i världen. Under 2013 gavs våra ledarskapskurser i Sverige, Storbritanien, Indien, Kina och Singapore och under 2014 kommer vi att fortsätta expansionen och leverera till Polen, Colombia och USA.

 

Det vi nu erbjuder är ett kraftfullt utbildningspaket för leverans både nationellt och globalt, både på svenska, engelska och kinesiska. Det utgörs av

-MLC – Manage, Lead & Coach.-Styra, Leda & Coacha-MLC Live Virtual-Coaching Light (four hours Virtual session)

 

 

Ta chansen, ta ditt ledarskap och team till världsklass.

  Kurser för ledare eller för dig som vill bli.

Modern teknik påverkar ledarutbildningar
2013-10-09

Strandska har fått den spännande utmaningen att fram en ledarutbildning i samarbete med SKF där deltagarna kommer att vara fysiskt utspridda i hela världen. Med hjälp av kreatiiva teknikmöjligheter såsom video-clips, live stream, E-learning, podcast, telefon etc. är ambitionen att resultatet ska bli samma som om kursdeltagarna träffades fysiskt i en utbildningslokal under 3 dagar.

Utbildningen heter "Live virtual Manage, Lead and Coach" och kommer att samägas av SKF och Strandska.

  Modern teknik påverkar ledarutbildningar

Efter sommaren finns vi i nya lokaler i Göteborg
2013-02-04

Det smärtar oss att lämna vårt ljuvliga hus på Gamla Torget i Kungälv men vi ser också oändliga möjligheter med att befinna oss mitt i Göteborg! Vi har pratat om det länge men våra känslor för huset och miljön här har fått oss att stanna kvar. Då fler och fler av våra uppdrag sker ute hos kund så är huset helt enkelt alldeles för stort för oss, därför känner vi att det är dags att ta klivet in i Göteborgs puls och därmed komma närmare många av våra befintliga kunder och förhoppningsvis kunna locka ännu fler nya kunder. Vi ser fram emot att hitta något med liknande anda i city där vi kan bevara den goa Strandska-känslan och få alla att känna sig som ”hemma” ! 

/Strandska

 

God jul!
2012-12-21

Strandska tackar alla kunder, samarbetspartners och vänner för i år. Vi har haft ett givande år då vi lärt oss mycket om oss själva och vår organisation. Insikterna och kunskaperna tar vi med oss till nästa år för att jobba vidare med vårt koncept och vår vision om fred på jorden. Kunskap och utveckling är som solsken, när man fått lite vill man ha mycket mer. Vi hoppas på en vit jul och att ni alla får en riktigt skön ledighet med precis de inslag ni önskar.

Varma hälsningar Strandska

  God jul!

Thomas Andersson Global Master Trainer för SKF
2012-11-30

Samarbetet med SKF fortsätter i rask takt. Efter blixtvisit i  England där Thomas har utbildat i det program, MLC (Manage, Lead & Coach) som han och Strandska skapat tillsammans med SKF åker han nästa vecka vidare till Indien och Kina. Där ska han träna framtida MLC-utbildare samt ledare då han nu har utsetts till Global Master Trainer för SKF. Strandska utforskar ytterligare samarbetsmöjligheter med SKF med syftet att driva globala förändringsprocesser för affärsområden.

  Thomas Andersson Global Master Trainer för SKF

Månadens team player
2012-10-16

Vår nya artikelserie Månadens team player har premiär idag!

I Månadens team player kommer vi att lyfta fram och uppmärksamma våra samarbetspartners. Det gör vi för att vi tycker de är värda rampljus och för att både vi och våra kunder ska lära känna dem lite bättre. Oktober månads team player heter Helena Östblom Berg, se filmen om henne och läs mer om vad hon brinner för och tror på. 
www.ostblomberg.se

 

 

  Trevlig läsning önskar Strandska.

Dokument: 294-ostblombergteamplayer.pdf

  Månadens team player

Världen är Strandskas nya marknad
2012-10-03

I våras berättade vi om att Strandska återupptagit samarbetet med SKF. Den ledarutbildning som vi under våren och sommaren utvecklat och designat tillsammans med SKF har nu haft premiär. Responsen från ledarna var mycket positiv, vilket har lett till att Strandska ska genomföra utbildningar i Storbritannien, Kina och Indien.

– Det här har jag jobbat för och drömt om länge, säger Thomas Andersson VD.
Utbildningen kommer att vara obligatorisk för alla SKF:s ledare både nationellt och globalt. För Strandska är detta ett steg i önskad riktning och företaget är öppna för att etablera fler internationella samarbeten, speciellt att leda större förändringsprocesser i organisationer. Vi märker en ökad efterfrågan av organisations- och ledarutveckling och vi ser en stor potential för företaget att ta oss an och bemöta denna efterfrågan, fortsätter Thomas.

I samband med att deltagarantalet på lifecoachutbildningarna minskat och efterfrågan på organisations -och ledarutveckling ökat så har företaget tvingats välja väg. Detta innebär bland annat att Marie Törnqvist slutar efter ca fyra år i företaget. Marie har länge och framgångsrikt lett många av våra lifecoachutbildningar. Hon har även haft många uppskattade handledningsgrupper och enskilda coachingar. Vi önskar Marie lycka till i sin fortsatta karriär. Lifecoachutbildningen fortsätter nu i mindre regi.

Kontaktperson:
VD Thomas Andersson
0736-77 25 83
thomas@strandska.com

  Världen är Strandskas nya marknad

Glad sommar!
2012-07-04

Nu har vi städat skrivborden och känner oss redo för lite semester. Det har varit en händelserik första halva av året med förändrad personalstyrka, utmanande uppdrag och många härliga och givande utbildningstillfällen.

Strandska stänger under semestern och är tillbaka vecka 31.

Det går bra att maila info@strandska.com under tiden, den kollar vi ca två gånger i veckan.

Nu ska vi ägna oss åt dans, grillning, sol och bad oavsett väder och vind. Hur ska du njuta av sommaren?

Varma hälsningar
Strandska

  Glad sommar!

Din personliga plattform
2012-05-28

Vi har sett behovet av en djupare och kraftfullare personlig utveckling hos våra ledare och coacher. Strandskas metoder för team- och idividutveckling är kraftfulla och ger resultat men det kräver också att den person som använder verktygen är i sin fulla potential för att det ska ge effekt. Nu bjuder vi in till en tvådagars utvecklingskurs med syfte att stärka individen och hans/hennes personliga plattform.

Thomas & Marie om Kärlingesund

Vill du vara med?

Fotot är från Kärlingesund och fotografen heter Mats Bengtsson.

  Din personliga plattform

Strandska bloggar!
2012-05-10
Strandska och Groprojektet

  Strandska bloggar!

Strandska och SKF återförenas
2012-04-30
Strandska Utvecklingshuset har fått i uppdrag att i partnerskap designa och utveckla en internationell ledarutbildning för SKF.

Det var 2008 som Strandska och SKF senast samarbetade med utveckling av team inom produktionen av rullager och nu är det dags igen. Manage, Lead and Coach är en obligatorisk utbildning för alla SKF:s nya ledare i världen. Strandska kommer förutom att vara med i utveckling och design även att delta vid utbildningens genomförande i de länder det berör.

”För Strandska Utvecklingshuset är denna order naturligtvis ett genombrott i strävan mot att bli ett globalt företag.  Det är en fantastisk möjlighet att få visa vår kompetens inom Coachande Ledarskap och ett lysande tillfälle att få testa vår pedagogik på en internationell nivå”. Säger Thomas Andersson, VD Strandska Utvecklingshuset AB. Utbildningarna startar i september.

Strandska Utvecklingshuset som har funnits i Kungälv sedan 2005, har i år genomgått en del förändringar då Ruddi Porsgaard lämnat företaget och positionen som VD. Thomas vill nu bland annat satsa på samverkan med globala partners och en vidareutveckling av teamcoachtbildningar

 

Förändringens vindar
2012-03-21

Med våren kommer värmen och nya möjligheter. Nya årstider är en metafor för förändring och för transformation, men ibland tar det tid innan knopparna brister

Vi på Strandska genomgår också en stor förändring då Ruddi förra veckan lämnade företaget som anställd och som affärskompanjon efter sju fantastiska och framgångsrika år.
Ruddis driv, förståelse för varumärket och förmåga att lära sig och ta till sig aktuell forskning och kunskap, har hjälpt till att ta Strandska dit vi är idag.  Vi önskar henne nu lycka till i sin nya roll som enhetschef inom äldreomsorgen i Hisings Backa. Vi kommer i framtiden att samarbeta, främst med handledning. Ruddi lämnar ett stort tomrum efter sig.

Martin lämnar sin roll som uppskattad ledare för Strandska CoachNätverket, men kommer att vara kvar som en samarbetspartner bl.a. för att ge säljutbildningar, handledning och coaching. Hans närvaro kommer att fortsätta berika oss genom olika möten och aktiviteter. Thomas kommer att ta över CoachNätverket under våren, så om du har du tankar, önskemål eller frågor, kontakta thomas@strandska.com.  

Mikela Andersson kommer att vara ansvarig för administrationen och det är hennes stämma ni oftast kommer att möta i telefon när ni behöver information eller hjälp på olika sätt. 

Förändringarna kommer också att innebära en del nya fokusområden och spännande möjligheter som vi kommer att berätta mer om under våren. 

Vi går en spännande vår till mötes och hoppas att ni är med oss!

 

  Förändringens vindar

God fortsättning!
2012-01-09

Vi är tillbaka!

Vi har laddat batterierna och hoppas att ni också fått några lediga härliga dagar.
Nu är det nytt år och nya utmaningar, vi kickstartar igång med Supervisionutbildning den 18 januari (finns platser kvar)

Nu kan även du som redan gått en utbildning hos oss skriva en recension.

Använd länkarna nedan

Rejta

Utbildning.se

 

Ännu en supervisor certifierad!
2011-12-21

Vi presenterar stolt vår senaste certifierade supervisor Lena Hallberg -Breitholtz.

Lena har en akademisk bakgrund inom psykologi och marknadsekonomi. Hon har över 25 års erfarenhet av att driva eget företag och de senaste fyra åren har hon arbetat heltid som karriär- och livscoach med inriktning mot privatpersoner, företagsledare, personalgrupper samt andra coacher. Lena har uppdragsgivare både inom offentlig och privat sektor. Sedan 2009 är hon en av regeringens ambassadörer för kvinnligt företagande. Hon är certifierad ACC-Coach enligt ICF och har nu även certifierat sig som Supervisor hos Strandska.

 

Grattis Lena!

 

 

  Ännu en supervisor certifierad!

I år stödjer Strandska Ecpat
2011-12-06

I år går Strandska julklapp till Ecpat.
Ecpat är en barnrättsorganisation som arbetar för barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. ECPAT Sverige har som mål att minska inkomsterna till hallickar, människohandlare och andra som tjänar pengar på barns kroppar.
Det görs genom att försvåra för de som finansierar handeln - köparna. Ju färre köpare, desto färre offer. Arbetet motverkar spridning av barnpornografi, sätter fokus på barnsexturism och försvårar för människohandlare som förser sexmarknaden med unga offer.

God jul Ecpat önskar Strandska

  I år stödjer Strandska Ecpat

Julmys och klurigheter
2011-12-06

Igår firade vi in julen med mysig frukost. Det blev som vanligt lite klurigheter och fina priser. För musiken stod Johannes Alvlinder som med sitt stämningsfulla gitarrspel höjde mysfaktorn avsevärt.

Julrebusen
knäckte Madeleine Hederstierna precis som förra året och vann även denna gång en SPA-upplevelse. Désirée Widbro tog hem priset för årets julkula och vann ett års fritt medlemskap i Strandska Coachnätverket.

Stort grattis till er båda och tack alla som medverkade!

 

  Julmys och klurigheter

Årets coach är utsedd och nya kontakter knutna!
2011-11-21

Efter tre dagars mässdeltagande summerar vi vår första kvalitetsmässa och längtar till nästa om två år.

I tisdags utsåg vi årets coach i Västsverige, priset vanns av Jeanette Johansson i tuff konkurrens med Gregor Schill, Anne Forssell och Johan Lindh.
Läs den vinnande nomineringen

Vi höll föredrag och diskuterade utmaningar i vår monter med så väl gamla som nya bekantskaper. Det var tre intensiva och roliga dagar som vi gärna gör om.

Tack alla som kom förbi vår monter

Tack juryn, Anna Wilson, Patrick Grimlund och Peter Hawkins

Tack Svenska Mässan för ett bra arrangemang


Vinnaren i utmaningstävlingen koras på fredag, håll utkik här!

  Årets coach är utsedd och nya kontakter knutna!

Strandska certifierar sin första Supervisor!
2011-11-01
Utbildningen Supervision med ett coachande förhållningssätt är framtagen av Strandska Utvecklingshuset AB i samarbete med professor Peter Hawkins och Bath Consultancy Group. Utbildningen utgår från Hawkins ”7-Eyed Model” som skapar tydlighet och förutsättningar för maximalt lärande.

Nu certifierar Strandska sin första Supervisor Stellan Andersson. Stellan har under knappt ett års tid genomgått utbildningen Supervision med ett coachande förhållningssätt hos Strandska i Kungälv. Han har i och med det fyllt på sin redan breda meritlista som leg. Psykolog och leg psykoterapeut samt certifierad Teamcoach hos Strandska.  Bakom sig har Stellan flertalet uppdrag i handledning av personal inom socialtjänsten i olika kommuner, inom skola, försäkringskassa, kriminalvården och olika kliniker i Västra Götaland.

I januari 2012 startar Strandska en ny grupp med blivande Supervisors. Vi hoppas att fler ska se nyttan med utbildningen, coachyrket blir större för var dag och i samma takt växer behovet för reflektion och handledning för dem som arbetar som coacher eller med samtal i andra konstellationer, säger Rüddi Porsgaard, VD Strandska Utvecklingshuset AB.

  Strandska certifierar sin första Supervisor!

Nytt "nätverk"
2011-10-28

Strandska startar ett nytt nätverk för alla som gått vår teamcoachutbildning eller något av våra ledarprogram.

Premiär den 14 november kl 13!

  Nytt

Juryn brinner för kvalitet!
2011-10-27
Strandska Utvecklingshuset tar hjälp av kunnig jury för att utse årets coach i Västsverige. 

Priset på 10 000 kr delas ut på Kvalitetsmässan den 15 november. För att avgöra vem som tar hem titeln tar Strandska Utvecklingshuset hjälp av en på området kunnig och erfaren jury. 

Peter Hawkins, Ordförande i Bath Concultancy Group, professor i ledarskap och Executive Coaching. 

Patrick Grimlund, Chefscoach och föreläsare (civ ek och tidigare doktorand vid Uppsala universitet inom executive coaching). 

Anna Wilson, Utbildningschef på Hermods AB, (arbetat med mental träning, coaching och ledarskapsutveckling) 

Nu är det bara fem dagar kvar att nominera. Priset går till en coach som följer ICF:s riktlinjer, håller genomgående hög kvalitet och som med sitt sätt att coacha bidrar till kvalitetssäkring i branschen. 

Priset delas ut den 15 november kl. 16.00 under Kvalitetsmässan på Svenska mässan i Göteborg.

Skicka din nominering till info@strandska.com

 

Strandska söker redovisningsekonom
2011-10-14

Finaste Kristina lämnar oss efter fyra år för att prova lyckan på annat håll. Vi söker någon som kan fylla hennes små men ack så kvicka skor och betala ut våra löner varje månad! :-)

Läs mer om tjänsten!

 

Kvalitetsmässan 2011
2011-09-26

Vi ställer ut på mässan i år, missa inte det! Hör av dig till oss för kod till entrébiljett!Konferensprogram

Missa inte våra seminarium:

Tisdag 15 november kl 16.00
Prisutdelning Årets coach i Västsverige (H-hallen, Plan 2)

Onsdag 16 november kl 12.00-12.45 (lokal R5)
Lärande team för fantastiska resultat
Thomas Andersson

Onsdag 16 november kl 15.00-15.45 (lokal R26)
Verksamhetsutveckling genom stärkta relationer
Rüddi Porsgaard

Torsdag 17 november kl 11.00-11.45 (lokal R5)
Lärande team för fantastiska resultat
Thomas Andersson 

Peter Hawkins och Strandska!
2011-08-22

För två veckor sedan gästade Peter Hawkins oss igen vilket resulterade i nio deltagare som nu genomfört de fyra utbildningsstegen i Strandskas första Supervisionutbildning.

Supervision håller lärandecykeln i gång, det handlar om att transformera utmaningar och upplevda misslyckanden till lärande och framgång samt att få hjälp att observera komplexa situationer. Att fördjupa förståelsen för dig som coach och att se nya perspektiv, koppla praktik och teori. Supervision är verktyget för att bli en mästare i coaching.

Bra jobbat säger vi!

Anna Wallin
Eva Lindskog Johansson
Karin Olovson
Lena Hallberg-Breitholtz
Martin Jonsson
Niklas Sandén
Peter Axelsson Sörvåg
Stellan Andersson
Thomas Andersson

  Peter Hawkins och Strandska!

GLAD MIDSOMMAR!
2016-04-15

Vi önskar alla kunder och alla vi känner en riktigt Glad midsommar och passar samtidigt på att tacka för våren! Vi växer i varje möte och av alla utmaningar, tack för att ni bidrar!

Kontoret är bemannat under hela sommaren med telefon tid 9-16 och lunchstängt 12-13

Vi ses till hösten!

  GLAD MIDSOMMAR!

Leda och utveckla för fantastiska resultat!
2011-05-18

Tack alla som gjorde den 16 maj till en minnesvärd dag!
Alla deltagare och talare bidrog till den energiska och härliga stämningen, det här var varken första eller sista gången Strandska höll konferens!

Vi ser fram emot att ha er alla i vårt hus igen!

Speciellt tack till:
Camilla Sagerström, ScandInfo
Sarah Isberg, Skolchef Uddevalla kommun 

  Leda och utveckla för fantastiska resultat!

Kom på våra kostnadsfria föredrag!
2011-05-09
  Supervision

- nå en djupare nivå i din profession

 

18/5  kl  18.00 – 21.00
30/8  kl    9.00 – 12.00
26/9  kl  13.00 – 16.00

 

Arbeta som coach eller utveckla ett framgångsrikt ledarskap

Lifecoaching
 
18/5 kl 9.00 - 12.00
1/6   kl 9.00 - 12.00

Teamcoaching

12/5 kl 18.00 - 21.00
16/6 kl 13.00 - 16.00

 

Anmälan!

 

  Kom på våra kostnadsfria föredrag!

How to develop a feedback culture
2018-03-05

SKF and Strandska are in the middle of creating a cutting edge virtual classroom program that will help individuals and teams within an organization how to give and receive feedback.  The learning program consists of 6 phases, which consist of at least 30 video lectures where participants will both understand theory and see demonstrations how to develop feedback skills. The team learns feedback together step by step by going on a transformative journey, which is implemented into the digital tool Ngager (see www.ngager.com). The  tool will support practicing feedback and will challenge participants in numerous ways.

 

If you see a need in your company to develop a feedback culture, please contact Strandska for a demonstration of this exciting program. 

 

 

Kostnadsfria föredrag Supervision
2011-03-03

Kom och lyssna på våra kostnadsfria föredrag om Supervision.
I höst kör vi igång en ny utbildning i samarbete med Peter Hawkins och Bath Consultancy group så passa på!

8/3    kl 09 - 12
7/4    kl 13 - 16
28/4  kl 13 - 16

  Kostnadsfria föredrag Supervision

ICF Ackrediterade!
2011-02-08
Strandskas Lifecoachutbildning har blivit ICF ackrediterad! 

Ansökan åkte iväg i våras och nu äntligen har vi fått besked om att vår Lifecoachutbildning är godkänd!

 

Ackrediteringen gäller från maj 2010 vilket innebär att alla ni som blivit certifierade efter detta datum också kommer att få tillgodoräkna att ni har gått en ICF-ackrediterad utbildning.

 

För att bli ICF certifierad behöver ni ändå ansöka hos ICF men ni slipper gå igenom hela ansökningsprocessen vilket också gör det lite billigare.

 

Läs mer: www.coachfederation.org

  ICF Ackrediterade!

Supervisiongruppen!
2011-02-07

Förra veckan var Peter Hawkins från Bath Consultancy Group åter på besök i Sverige och Kungälv för att genomföra steg 2 i Supervisionutbildningen!

Steg 2 handlar om hur vi använder gruppen som resurs och vilka dynamiker som kan uppstå, vi ser även på balansen mellan individ och grupp. Det var tre härliga dagar med ett glatt gäng, nu längtar vi till nästa omgång som är i april!

Det är som en "ny" verklighet där man får leka och exprimentera fritt men med vissa riktlinjer. Det är fantastisk lärorikt och som ett lyckopiller som aldrig slutar att verka!

(Sagt av deltagare)

 

  Supervisiongruppen!

Nu kör vi igen!
2011-01-21

Julen var kort och trettonhelgen välbehövlig! Nu är batterierna laddade och vi är redo för ett nytt toppenår tillsammans med nya och gamla bekantskaper!

Vi öppnade lite mjukt den 10 januari med en trevlig brunch där vi delade våra visioner för 2011! En god frukost till musik och sång av Torbjörn och Sarah gjorde hela tillställningen väldigt lyckad!
En klurig Madeleine Hederstierna löste vår julgransrebus och gick hem med ett presentkort på en SPA-upplevelse. Christina Malmgren hade mer tur då hennes namn drogs ur en hög och hon vann ett års fritt medlemskap i vårt Coachnätverk! 
Grattis till er båda!


Tack alla för en mysig förmiddag!

 Vi ses!

  Nu kör vi igen!

God jul & Gott nytt år!
2010-12-21

Vi vill tacka för året som gått och önska alla våra härliga kunder och samarbetspartners en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Nästa år fortsätter vi med nya kursstarter, uppdrag, nätverksträffar och många andra spännande events!  Välkomna då!

 

I juletider är det inte alltid bemannat här på kontoret men ni kan alltid maila oss på info@strandska.com om vi inte svarar i telefon.

Vi återkommer så fort vi kan!

 

Ta hand om er och kör försiktigt!

 

  God jul & Gott nytt år!

Stort grattis till alla våra certifierade coacher!
2010-12-21

Vi vill gratulera alla våra duktiga coacher som efter mycket slit, övning, tålamod och mod nu certifierat sig! Vi är stolta över er!

Agneta Ekfeldt
Cathy Kristersson
Yvonne Häreskog
Emilia Åhfeldt Dimitriadis
Birgitta Thielen
Eva Hellqvist
Jessica Sedén
Eva-Stina Mestre
Gunilla Hellner Blixt
Ewa Stenman
Jessica Elmestam
Karin Olovson
Sandra Shönefeld Parks
Kristin Lövgren

 

  Stort grattis till alla våra certifierade coacher!

Ny utbildning
2010-11-26

Utbildning i att leda mångfaldsarbete med ett coachande förhållningssätt

Att ta tillvara på och värdera den mångfald som finns bland medarbetare, kunder och andra intressenter i samhället kan vara en utmaning.
Utbildningen ger dig verktyg att leda ett framgångsrikt mångfaldsarbete.

Med fokus på det goda bemötandet och ett coachande förhållningssätt lyfter vi kunskap och skapar nya vanor som leder till bestående förändringar i det vardagliga mångfaldsarbetet!

Läs mer & anmäl dig 

  Ny utbildning

Inte för sent att hoppa på!
2010-11-24

Strandska och Bath Consultancy Group
Den 2 februari drar vi igång andra steget i vår Supervisionutbildning. Det går bra att hoppa på den även om man missade första delen som var väldigt uppskattad bland våra deltagare!

Peter Hawkins är här och lär oss b la att hantera gruppen utifrån olika perspektiv och hur vi använder gruppen som resurs.

Supervision för grupp (B)

  Inte för sent att hoppa på!

Tack alla!
2010-11-08

Tack till alla som var med på vår spridningskonferens i fredags på SAS Radisson Blu! Vi är otroligt stolta över de arbetslag som varje dag jobbar för en bättre äldreomsorg!

För er som missade konferensen kommer här material och foton från dagen!

POWERPOINT!

MINGELBILDER!

FILMSNUTT!

  Tack alla!

Strandska får besök!
2010-11-02

  Strandska får besök!

Anna Wallin föreläser hos ICF!
2010-10-29

Du som är ICF-medlem har nu möjlighet att komma och lyssna på Anna Wallin ACC, utbildare och ledar- teamcoach på Strandska Utvecklingshuset AB.
 
Den 18 nov gästar Anna ICF och berättar om några av de teamcoachfärdigheter en skicklig teamcoach bör ha samt hur man skapar framgångsrika team och organisationer.

Välkomna till ICF:s lokaler på Vädursgatan 6 i Gårda.
Vi startar kl 17.45 med fika och mingel
och avslutar ca kl 19.30

Anmälan innan den 15 november till icfvast@icfsverige.se

  Anna Wallin föreläser hos ICF!

Konsten att utveckla högpresterande och hållbara l
2017-01-05

.... är inte alltid så lätt

  Konsten att utveckla högpresterande och hållbara l

Nya namn på våra utbildningar!
2010-09-02

Nu byter Strandska namn på några av utbildningarna.

Nu finns Lifecoach Grund, Lifecoach Avancerad och steg tre kommer att heta Lifecoach Professionell.

Vår Teamcoachutbildning kommer att heta följande; Teamcoach Grund, Teamcoach Avancerad och steg tre heter Teamcoach Professionell.

  Nya namn på våra utbildningar!

Att skapa mönster

Läs hela artikeln! KLICKA HÄR!

  Att skapa mönster

Hög puls!
2010-08-10

Nu är alla på plats igen efter semestrar och pulsen är på väg upp på Strandska. Hösten blir en spännande och utvecklande tid för oss som organisation då vi bl.a. startar upp en ny utbildning och tar oss an nya stora anbud. Vi vill också passa på att presentera en ny medarbetare, Karin Olovson förstärker vår administration och kommer att vara den ni oftast möter i telefon. Vi ser fram emot ett hus fullt med kunder igen, gamla som nya!

 

/Personalen

  Hög puls!

Vårt vackra hus är till salu!
2010-07-13
Vårt vackra hus är till salu!
 
Det har väl inte undgått någon i Kungälv  att vår hyresfastighet är till salu. Strandska har i dagsläget inga planer på att flytta och hoppas därför på en köpare som uppskattar vår närvaro.
 
Under tiden jobbar vi på som vanligt med utbildningar och projekt.
Strandska växer hela tiden och om vi någon gång överger detta vackra hus är det pga. att vi inte längre har utrymme.
 
 
Vi önskar alla en fortsatt fin sommar!

 

Det händer mycket på Strandska
2010-07-06

Så mycket att vi inte hunnit med att önska er en trevlig sommar ännu. Strandska är bemannat hela sommaren, vi planerar för framtiden och organiserar oss inför nya uppdrag. Det går att nå oss på telefon mellan 8-17 som vanligt.

  

Vi vill önska alla våra kunder och vänner en superskön sommar och hoppas att vi ses till hösten igen, då vi har en händelserik tid framför oss med intressanta anbud och lansering av en ny utbildning!

 

/Personalen på Strandska

  Det händer mycket på Strandska

Supervision med Strandska
2010-07-06

Med ensamrätt i Sverige startar Strandska en unik utbildning i Supervision. I samarbete med Peter Hawkins och Bath Consultancy Group erbjuder vi Supervision för dig som vill bli handledare med ett coachande förhållningssätt. Vi utgår från Hawkins ”7-Eyed Model” som skapar tydlighet och förutsättningar för maximalt lärande. Vikten av att få stöd, tid för reflektion och spegling i vårt arbete med människor är väsentlig för fortsatt utveckling av branschen och högre kvalitet. Den första kursen startar i november!

 

Mer information kommer inom kort!

 

Strandska - Utvalda av SKL
2010-06-30

Strandska har blivit utvalda av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) att genomföra ett utbildningsprojekt för ledare och stödfunktioner i initialt 20 kommuner. Projektet Leda för Resultat är en satsning på ökad kvalitet, transparens och kunskapsutveckling för att klara välfärdsuppdraget inom socialtjänsten. Utbildningsprogrammet är en del av överenskommelsen mellan regeringen och SKL som avser ”Program för en god äldreomsorg”.  

Strandska är stolta över uppdraget och ser fram emot startskottet den 2 september!

 

2010-11-11

I Pilotprojektets inledande fas visade det sig att Strandska och SKL har olika syn på vilken metodik som leder till bäst resultat i projektet Leda för Resultat. Parterna har därför valt att gemensamt avveckla samarbetet. Vi på Strandska är trogen vår metodik och står fast vid att det aktionsbaserade lärandet skapar resultat och leder till framgångsrik förändring. Strandska önskar SKL lycka till i fortsättningen med Leda för Resultat.

 

 

Välkomna!
2010-05-28

Strandska utökar personalstyrkan igen. 

Vi hälsar Åsa Helg och Birgitta Thielen välkomna i vårt team från och med augusti.

Åsa har i flera år drivit egen verksamhet inom
bl a mångfaldsarbete.
Birgitta har flerårig erfarenhet från kommunalverksamhet där hon arbetat inom socialtjänsten.

Vi ser dem som en stor tillgång och resurs för vår verksamhet och ser fram emot ett gott samarbete.


 

Bizquiz är avslutad!
2010-04-02
Grattis Conny Larsson! Det blev en kamp in i det sista, men Conny Larsson stod som värdig vinnare av vår kunskapstävling när slutsignalen gick vid tolvslaget i natt. Tack alla som var med och kämpade! Conny, hör av dig till oss så skickar vi din nya IPod Touch! 

 

Vårsoaréns vinnare!
2010-04-01

Grattis till Eiwe Ljungblom som med list och precision kammade hem kvällens storpris, en "Lazy Sunday för två på Sankt Jörgens SPA! Grattis även till Gunilla Hellner Blixt som vann en förlängning av sitt medlemskap i Strandskas Coachnätverk med 1 år!

Tack alla för en trevlig eftermiddag!

 

GLAD PÅSK ÖNSKAR STRANDSKA!

 

Det som verkade omöjligt hände en sen kväll i mars
2010-03-21
Det såg ut att bli en solklar vinst för Michaela Zimmermann men nu kan vad som helst hända. Högsta poängen på Bizquiz är nu 96695! Den 1 april är det slut på det roliga, kan någon slå vår nya ledare Conny Larsson? Spela vår Bizquiz så många gånger du vill!  KLICKA HÄR!

 

BizQuiz - Tävla & vinn!
2010-02-16

Tävla med oss på Strandska och vinn en Ipod!!

Ju fler gånger du tävlar, ju större chans till vinst. Dagens toppoäng är 91634. Slå den om du kan!!!!!

Klicka på BizQuiz-länken till vänster och hämta din tävlingskod.

 

Lycka till!

  BizQuiz - Tävla & vinn!

Vårsoaré
2010-03-31
Vi ser fram emot att fira vårens ankomst tillsammans med dig!

Onsdagen den 31 mars samlas vi på Strandska för att umgås, utvecklas och utbyta erfarenheter.

Soarén börjar med en nätverksträff för dig som genomfört en utbildning
på Strandska. Temat är ”Konsten att skapa transformativa mål”.
Dagen fortsätter sedan med musikunderhållning, fika och chansen att knyta nya kontakter samt träffa gamla vänner.

Har du huvudet på skaft och en flödande fantasi har du också möjligheten att vinna en resa för två till sydligare breddgrader!

Varmt välkommen till vårens mest inspirerande kalas!

Anmälan: info@strandska eller 0303-12900

Dokument: 177-varsoaré_2010.pdf

  Vårsoaré

Friska upp dina coachingfärdigheter!
2010-02-22

Du är välkommen på en inspirerande eftermiddag/kväll hos oss på Strandska! Vi har fått förfrågan från coacher som har behov av att friska upp sina coachingfärdigheter. Det kanske är ett tag sedan som du gick din coachutbildning och känner att detta skulle kunna vara något bra för dig. Vi kommer att repetera coaching och du får möjligheten att knyta kontakter med andra som utbildat sig på Strandska.


Det här kommer du att få med dig:

  • Ett effektivt verktyg som hjälper dig att få bukt med din inre rådgivare, kritiker och hjälpare.
  • Repetition, finslipning och träning av den grundläggande coachingstrukturen för att hitta ny kraft i din coaching.
  • Praktisera coaching och lärande feedback från andra fantastiska coachingvänner.

Har du några frågor eller funderingar, hör gärna av dig.

Tid: 22 februari kl 16-20
Fika serveras kl 15.30. Tillgång till frukt finns under kvällen.


Pris:
400 kr exkl moms (500 kr inkl moms)


Anmälan:

info@strandska.com

eller 0303-12900

 

Välkommen!!!

  Friska upp dina coachingfärdigheter!

Nätverksträff med Strandska CoachNätverket
2010-01-25

Nu är det snart dax för årets första nätverksträff med CoachNätverket.
Under 2010 gäller följande planering för Strandska CoachNätverket: 

Nätverksträffar:
25/1 - Tema: Att fira framgångar – ditt viktigaste framgångsmönster? – Martin Jonsson
31/3 - Tema: Konsten att skapa transformativa mål! Marie Törnqvist + Martin Jonsson
24/5 - Tema: Direktkommunikation. Marie Törnqvist + Martin Jonsson
16/9 - Tema: Empatins dynamiker. Rüddi Porsgaard
19/10
- Tema: Metaforens kraft. Martin Jonsson
16/11 - Tema: I huvudet på en coach. Marie Törnqvist

Fördjupningsdagar:
12/4
- Tema: Sälj 1 - kostnadsfri för medlem i SCN
26/4 -
Tema: Mod
22/6
- Tema: Affärsutveckling
6/10
- Tema: Sälj 2
24/11
- Tema: Coachrelationen
8/12 - Tema: Lärande livsstil


Anmälan: info@strandska.com eller 0303-12900

  Nätverksträff med Strandska CoachNätverket

Öppet möte på Strandska med ICF
2010-01-12
På Tisdag den 12 januari kl 17:30 - 20:00 hälsar vi ICF välkomna till Strandska.  Då är du välkommen till årets första öppna möte tillsammans med ICF.

Detta är en unik möjlighet att träffa och mingla med såväl erfarna, nya och blivande coacher.


Agenda
17:30 Fika och mingel
18:00 Välkomstord och lite bakgrund till ICF
18:30 Triader, upplev coaching!
19:00 Summering och frågor
19:30 Avslutningsmingel


Anmälan: Info@strandska.com eller 0303-12900

Välkommen!

Länk: http://www.icfnordic.org/sweden.45885.en.html

  Öppet möte på Strandska med ICF

God fortsättning på 2010!
2010-01-04

Vi önskar dig en God fortsättning på det nya året och ser fram emot att ses i olika samanhang under 2010.

Gott Nytt År!!
Önskar alla på Strandska

 

 

God Jul!!!

Vi vill önska alla våra vänner en riktigt God Jul!!

Ett stort tacka till dig som deltog i vårt JULMYS den 9 december.

Vinnare i vår JULKULs-tävling blev Ingemar Hahn som kom med en fin ballong som gick upp i rök. Vesna Birkedahl tog hem andra priset med sin Ronja. Ett stort grattis till er!!!

Kvällen avslutades med dans och musik. Det var två härliga musiker som underhöll oss.

  God Jul!!!

Julmys på Strandska!
2009-12-09

Nu är det åter "Julmys på Strandska" för kunder och vänner.

Du är välkommen den 9 december kl 15-22. Vi samlas och minglar kring granen. Årets tema för vårt julpynt är "Genombrott".
Läs mer i bif. pdf.

Välkommen med din anmälan!

 

Dokument: 165-jul-inbjudan09.pdf

  Julmys på Strandska!

Kostnadsfria workshops för ledare.
2009-12-07/08/09

En attraktiv teamkultur vägen till framgång!
I december vill jag bjuda in Dig att lyssna till andra ledare som delar med sig av sina erfarenheter av att skapa en attraktiv teamkultur.

Välkommen till WORKSHOPS 
7,  8 och 9 december och till vårt julmys!

Information hittar Du i bifogad pdf.

Workshopen vänder sig i första hand till personer som gått någon ledarutbildning på Strandska. Det kan vara i något av våra projekt, våra öppna utbildningar eller genom teamutveckling. Din yrkesroll är till exempel ledare, HR-personer eller fackliga företrädare.

Med denna inbjudan vill jag speciellt välkomna Dig som utvald gäst. Finns det intresse från andra ledare inom din organisation/företag som vill delta på någon av workshopen, så ställ gärna frågan till oss.

Hur många workshops som Du deltar i är valfritt.

Anmälan: Så snart som möjligt för garanterad plats.
Vid anmälan, ange numret på vilken/vilka workshop Du vill komma på.

Skicka ett mail till info@strandska.com eller ring 0303-129 00.

Samtliga workshops är kostnadsfria för Dig genom denna inbjudan (värde 1 500 kr/dag).

Vi ser fram emot din anmälan!

Vi firar även att vi påbörjar vårt femte verksamhetsår.
Välkommen till vårt traditionella
julmys onsdagen den 9:e december.

Anmälan: Så snart som möjligt.

 

Varmt välkommen!

Dokument: 164-workshop_jul-december2009_-org.pdf

  Kostnadsfria workshops för ledare.

Klimatinitiativet
2009-11-12
Strandska går med i Klimatinitiativet!

Vi har valt att anta fyra av tio utmaningar i det Västsvenska klimatinitiativet. Vi är beredda att agera efter vår förmåga.

Strandska antar följande utmaningar:
• Vi effektiviserar vår energianvändning
• Vi har en vegetarisk dag i vecka
• Vi minskar vår pappersförbrukning
• Vi har video- och telefonkonferenser

Statsminister Fredrik Reinfeldt tar emot vårt initiativ inför klimatmötet i Köpenhamn, december 2009.

Mer info om Strandskas CSR-arbete hittar du under fliken Om Strandska/CSR

  Klimatinitiativet

Nätverksträff för SCN flyttad!
2009-11-03
Hej alla coacher i Strandska CoachNätverket.

Den 6 och18 november har vi fördjupningsdagar för nätverket. Det var dessutom planerat för en nätverksträff den 10 november.
Idag har vi fattat ett beslut om att flytta nätverksträffen till
den 18 november kl 16-18.


Väl mött!

Dokument: 160-scn-01.pdf

 

RÖSTA PÅ STRANDSKA I NORDIC FAIRTRADE CHALLENGE!
2009-10-20
NORDENS STÖRSTA FIKAPAUS

Tisdagen den 20 oktober 2009 mellan klockan 08.00-20.00 deltar Strandska i Nordic Fairtrade Challenge – Nordens största fikapaus. Sverige, Norge, Danmark och Finland tävlar då om vilket land som kan samla flest personer att fika Rättvisemärkt under en dag.

Genom att vara med i Nordic Fairtrade Challenge gör skillnad. Samtidigt som du dricker Rättvisemärkt kaffe eller te, äter Rättvisemärkt choklad eller frukt, bidrar du till att odlare och anställda i utvecklingsländer får förbättrade arbets- och levnadsvillkor.

Länk: http://se.fairtradechallenge.org/index.php?12&cmsshow=1350;kahvitauko

  RÖSTA PÅ STRANDSKA I NORDIC FAIRTRADE CHALLENGE!

Kostnadsfritt föredrag
2009-10-21

Efter önskemål erbjuder vi ett kostnadfritt föredrag i Lifecoaching på kvällstid.

Du är välkommen onsdagen den 21 oktober kl 18-21. Fika finns framdukat från 17.30

Anmälan:
info@strandska.com
0303-129 00

Dokument: 155-78810-strandska-pdf.pdf

  Kostnadsfritt föredrag

ICF:s Europeiska konferens 2010
2009-10-13

De av er som var på sommarkonferensen i Göteborg fick veta att vi nästa sommar kommer att stötta den europeiska konferensen genom att inte arrangera en konkurrerande svensk sommarkonferens.

I dagarna har hemsidan för den europeiska konferensen i Paris den 17-19 juni öppnats och de har ett boka-tidigt-erbjudande fram till 30 november. Det kommer att bli en hel del svenskar som åker så boka gärna in dig nu om du är intresserad.”

Länk: http://www.icfnordic.org/sweden.45885.en.html

  ICF:s Europeiska konferens 2010

Medina på Strandska!
2009-09-15

Vi hälsar Medina Hajric, välkommen till oss på Strandska.
Medina är student på Handelshögskolan i Göteborg och läser på program Matix och kommer att göra sin praktik hos oss under det kommande året.

 

Ny utbildning - "Coachande förhandlingsteknik"
2009-09-14
Strandska och Prestera genomför nu utbildningen "Coachande förhandlingsteknik" tillsammans.

Under två heldagar utvecklar du din förhandlingsstil och bemöta olika förhandlingsstilar på ett mer samverkade och coachande sätt.

I utbildningen varvas teori, experimentella övningar och praktiska exempel för maximal utveckling av dina färdigheter. Den leder till ökad förståelse för hur våra personliga erfarenheter och synsätt färgar vårt sätt att tolka och förstå det som sker i samtalet. Samtidigt får du förståelse för de utmaningar som din motpart upplever i mötet.

Välkommen med din anmälan!

E-post: info@strandska.com
Tel: 0303-12900


 

JUSEK/Civilekonom förbundet.
2009-09-11
Strandska har coacher som är rekommenderade
och kvalitetssäkrade av JUSEK/Civilekonom förbundet.

 

Ny uppdaterad lifecoach utbildning
2015-01-01

 

Välkommen till nyaste versionen av våra populära Professionella Lifecoachutbildningar!

 

Strandska Utbildnings institut, med sin 10 års erfarenhet av professionella utbildningar har tagit fram en ny uppdaterad version av Lifecoachutbildning.  

 

Strandskas helhetssyn på Den kreativa människan, Den utforskande människan, Den globala människan speglar i högsta grad aktuella utmaningar och även oändliga möjligheter i ett modernt samhälle. Du kommer att få både

 

 


teoretiska och praktiska verktyg för att mer effektivt arbeta och leva ut potentialen och drivkrafter. Du kommer att få en möjlighet till flera upplevelser och uttryck via dina sinnen. Du kommer även att få mer evidensbaserad kunskap om forskning, hur en människa fungerar neurologiskt i sin medvetna tänkande process. I vår nya utbildning ingår även kortare mindfulness övningar som ökar din närvaro och tillgång till större expanderande informationsfält.

 

Länk: anna.bjork (at) strandska.com
Dokument: 148-jobbcoach-strandska.pdf

 

Nu blir vi ännu fler på Strandska!
2009-09-01


Vi hälsar Anna Kopp, Yvonne Norlén och Anna Ruttledge välkomna till Strandska. Yvonne och Anna Ruttledge kommer att vara projektanställda i våra Projekt Atlantis och Fenix och Anna Kopp kommer att arbeta som coach i verksamheten.

Välkomna!!!

 

ICF har nätverksträff på Strandska
2009-09-02
2 september kl. 18.00 - 21.00 håller ICF sin nästa nätverksträff, för både medlemmar och andra besökare som är nyfikna på ICF - International Coaching Federation.

Välommen till Strandska Utvecklingshuset,
Gamla Torget 8, KUNGÄLV.

Anmäl till info@strandska.com eller ring 0303-12900
Kostnadsfritt.

  ICF har nätverksträff på Strandska

Vinnare på Transito-dagen!
2009-08-25

Under våren deltog Strandska på Transitodagen i Göteborg. Där hade vi utlottning av en utbildningsplast i vår öppna utbildning "Coachande Ledarskap".

Vi gratulerar Cajsa Lindberg, Områdeschef Utveckling i Lärjedalen, som vann!!

Hjärtligt välkommen!

 

  Vinnare på Transito-dagen!

Svenska kyrkan
2009-08-18

Ännu en upphandling klar!

Idag blev det klart att Strandska är godkända som leverantör, till Svenska kyrkan. 

  Svenska kyrkan

Räntefri finansiering av utbildningen!
2009-08-11

Strandska har nu ett samarbetsavtal med Human Finans för att underlätta betalningen, för dig som vill utbilda dig hos oss.

Mer information finner du under fliken utbildning på vår hemsida. Du kan också klicka på direktlänken till Human Finans.

Länk: www.humanfinans.se

  Räntefri finansiering av utbildningen!

Varumärkesskydd
2009-07-17

Följande varumärken har 2009-07-17 registrerats hos Patent- och registreringsverket:
Nr: 405014 CMS Coach (Certified by Strandska)
Nr: 405015 Coach Vitaminer
Nr: 405008 Business & People Transformation

 

 

  Varumärkesskydd

Semestertider!
2009-07-08

Nu är det semestertider och vi på Strandska kommer att turas om med vår semester. Svarar vi inte i telefonen, så lämna ett meddelande på telfonsvararen så återkommer vi till dig, så snart det är möjligt. Du kan också skicka ett mail.

Telefon + 46 (0)303-12900
Mail: info(at)strandska.com

Vi önskar dig en riktigt skön sommar, så ses vi i höst!!

 

Teamutveckling för Team Strandska
2009-06-29

Under v 27 arbetar Team Strandska med internt arbete för att ytterligare stärka teamet inför höstens utmaningar.

Behöver du komma i kontakt med oss, lämna ett meddelande på telefonsvararen eller skicka ett mail, så hör vi av oss så fort tillfälle ges.

E-post: info (at) strandska.com
Tel: +46 (0)303 129 00


  Teamutveckling för Team Strandska

Vi tackar Filippa!
2009-06-22

Filippa Dietmann har, på egen begäran, slutat sin anställning hos oss på  Strandska.

Att ha arbetat tillsammans med Filippa har varit fantasktiskt inspirerande och vi önskar henne lycka till framöver.

 

Anna Wallin är vår kontaktperson för Stockholmskontoret framöver. Du når henne på:
+46 (0)303-129 00 (Hk Kungälv)
+46 (0)8 446 08 70 (Stockholm)
+46 (0)303-575 77 (Fax)
anna (at) strandska.com (e-mail)

  Vi tackar Filippa!

Midsommar!
2009-06-18
Vi på Strandska önskar våra kunder och vänner en riktigt härlig midsommar!

 

Strandska CoachNätverket
2009-05-29
Vi tackar alla som bidrog till att göra Strandska CoachNätverkets Kick-off till en minnesvärd eftermiddag.

Strandska har Göteborgsregionens gedignaste och värdefullaste coachingnätverk, som stöd i coachers kontinuerliga personliga och professionella utveckling. Du som utbildar dig på Strandska har fördelen att få vara med!!!


Bild: Vesna Birkedahl, Förskolan Viljan, och Louise, Strandska.

  Strandska CoachNätverket

Vår-Ruset!
2009-05-06
Tack alla i team Strandska som gjorde gårdagen till en fantastisk upplevelse. Tjejerna var fantastiska och alla kom i mål på hyggliga tider, några riktigt vassa!

Vi hade underbar suport och service av några härliga strandska-killar som peppade oss och gav oss mat och glada heja rop när vi kom i mål.

Detta gör vi snart om igen!

Team Strandska
Anna Porsgaard
Birgitta Thielen
Marie Törnqvist
Anna Wallin
Maria Gustafsson
Ruddi Porsgaard
Anna Kopp

Suport/Service
Martin Jonsson
David Broo

  Vår-Ruset!

CSR - Hållbar utveckling
2009-04-30
Strandska har tagit ytterligare ett steg i arbetet för en hållbar utveckling.
Nu är Strandska medlem i föreningen "CSR Västsverige"

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett relativt nytt begrepp. Men innebörden, att det är viktigt att känna ansvar för och stå på god fot med det omgivande samhället, har alltid varit aktuellt.

Mer information om vårt CSR-arbete finns under fliken "Om Strandska/CSR".

  CSR - Hållbar utveckling

Strandska får nya medarbetare igen!
2009-04-30

Under våren har vi förstärkt Strandska med ytterligare tre nya starka krafter.

Vi hälsar Jessica Enqvist, Martin Jonsson och Anna Wallin välkomna i teamet.

 

 

 

 

 

Strandska CoachNätverket
2009-04-22

Nu startar Strandska CoachNätverket.

Fredag den 29:e Maj kl 14-17.00

 
Dags för kick-off av Strandska CoachNätverket!

Vi är glada och engagerade över att kunna förmedla ett upplägg och program för nätverket till alla som utbildat sig till coach hos oss på Strandska.


Nätverket kommer att innehålla olika erbjudanden, nyheter och inspiration för dig att utvecklas och fördjupas i. Du har möjligheten att ta del av andras erfarenheter och framgångar samt dela med dig av dina egna.


Under kick-offen kommer du att få veta mer om nätverket och hur det kan bli en av dina starkaste resurser för din utveckling som coach. Efteråt blir det fika och mingel.


Kom och inspireras!  

Vi ser fram emot din anmälan.

(0303-12900 eller info@strandska.com)

Välkommen!

  Strandska CoachNätverket

Projekt Fenix!
2009-03-16

Idag kom ett glädjande besked från Europeiska Socialfonden!
Strandska Utvecklingshuset AB har fått förtroendet att genomföra ännu ett stort utbildningsprojekt i samverkan med EU.

I Projekt Fenix ska Strandska utbilda ca 600 personer som har anställning inom äldreomsorgen i Göteborgs stad och Kungälv kommun. 
Syftet med projektet är att genom kompetensförstärkning strategiskt utveckla, testa, revidera och sprida en ny kraftfull arbetsmetodik som tydliggör, utvecklar och förändrar en ledar- och teamkultur samt förändrar arbetssättet gentemot brukare inom äldreomsorgen.

  Projekt Fenix!

Kostnadsfria föredrag
17 april, 14 maj &25 maj

Skolutveckling - Hur man kan arbeta för att nå positiv förändring.

Nu erbjuder vi på nytt våra populära kostnadsfria föredrag om vårt sätt att arbeta inom skolan. Föredragen hålls i samarbeta med några av våra kunder för att beskriva vårt gemensamma arbete med skolutveckling.

17 april kl 13-16, kommer Lisa Strandberg Warlenius Skolchef i Kungälv och berättar om vårt samarbeta med att skapa en bra ledningsgrupp av rektorer.

14 maj kl 13-16, kommer Johan Lindh, bitr. rektor på Mimers Hus Gymnasium Väst i Kungälv och beskiver hur man har lyckats med arbetslagsutveckingen på skolan.

25 maj kl 13-16, kommer Agneta Läckström, ordförande i
Lärarförbundets lokala styrelse i Uddevalla och berättar fackets och samverkansavtalets möjligheter i skolutvecklingen och hur det fackliga arbetet fungerar i samarbete med förvaltningen.

Målgrupp: Skolledare och fackliga företrädare inom skolan.
Anmälan: info@strandska.com eller 0303-12900

 

Dokument: 97-foredrag-skola-varen092.pdf

 

Workshops
26-27-28 maj 2009

Workshops!

I maj erbjuder Strandska ett Workshops-paket men sex föredraeg under tre dagar.

Föreläsningarna är en del som ingår i Projekt Atlantis. Är du ledare och har intresse av att delta så kontakta oss gärna så kan du, i mån av plats, få ta del av erbjudandet.

Beskrivning av de olika Workshopen finns här som pdf.

Välkomna!

 

Dokument: 96-workshop3-maj09.pdf

  Workshops

Transito - En dag om framtiden!
2009-04-01

Kostnadfria föredrag!

Välkommen till Brew House i Göteborg. Där skapar vi en bild av framtiden och resonerar kring hur vi bäst rustar oss som ledare, medarbetare och individer.

Strandska medverkar tillsammans med bl a vår samarbetspartner Gotit.

Anmäl ditt deltagande senast 20/3 till transito@gotit.se eller till
Anna Marklund på 031-704 17 90.

Dokument: 95-transito_inbjudan_gbg_6.pdf

  Transito - En dag om framtiden!

Strandska - Coachingnätverk finns nu på Facebook!
2009-02-04

Strandska - Coachingnätverk är en grupp för oss som är utbildade till Life- och Teamcoacher på Strandska. Gruppen är sluten och exklusiv för oss Strandska-coacher!

Är du med på Facebook och vill vara med i Strandska - Coachingnätverk?

Leta upp vår grupp Strandska - Coachingnätverk och skicka en förfrågan om medlemskap direkt från Facebook, så kommer det en bekräftelse om du har behörighet. 

Länk: http://sv-se.facebook.com/

  Strandska - Coachingnätverk finns nu på Facebook!

Utbilda dig till coach på Strandska!
2009-01-19

Regeringen förstärker de arbetsmarknadspolitiska resurserna till stöd för dem som blivit arbetslösa. Närmare 3 miljarder kronor kommer att satsas under tre år på förstärkt stöd. Regeringen har därför gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som erbjuder arbetslösa en personlig coach.

När är det dax för dig att satsa på en karriär i det expansiva coachyrket?

Strandskas kraftfulla coachingmodell bygger på att aktivt leta efter alla de sätt på vilka möjligheterna för genombrott kan maximeras.

Vår coachutbildning är i tre steg och startar enligt följande:
Lifecoach Grund (1)
5/2-09 eller 4/5-09
Lifecoach Avancerad (2)
10/9-09 eller 14/1-10
Lifecoach Certifiering (3)
17/3-09 eller 18/3-10

För mer information kontakta Strandska.
info@strandska.com eller 0303-129 00

  Utbilda dig till coach på Strandska!

Skolledare i Kungälvs kommun är Teamcoacher!
2009-01-14

Samtliga skolledare i Kungälv, med ansvar för barn 1-12 år, är utbildade teamcoacher efter fyra dagar på Strandska.

Under december 2008 - januari 2009 har skolledarna genomgått vår utbildning Teamcoach grund (1). Framtidens ledare inom skolan behöver utveckla sina ledarfärdigheter så att de bl a kan driva förändringsprocesser framgångsrikt.

Grundläggande färdigheter i teamcoaching innehåller följande:
• Gruppdynamik, utvecklande kommunikation och grunder i konflikthantering
• Struktur och processledning
• Lärande team och coachande utveckling
• Personlig utveckling och självkännedom

  Skolledare i Kungälvs kommun är Teamcoacher!

Kraftfull skolutveckling i Uddevalla kommun
2009-01-19

Förändringens vindar ställer nya krav på ledare inom skolan, så att de kan driva förändringsprocesser framgångsrikt.

Strandska har fått äran att utbilda 75 ledare inom Barn och Utbildningsförvaltningen samt fackliga representanter. Deltagarna får färdigheter i att utveckla team (teamcoaching) och kunskap om hur man driver förändringsprocesser. I uppdraget ingår också att genomföra en kulturförändring inom skolan med ett coachande förhållningssätt som plattform.

Är det dags för din kommun?

  Kraftfull skolutveckling i Uddevalla kommun

Årets Julkula!
2008-12-18

Vinnaren är utsedd!

I år var det en hård kamp mellan de olika bidragen. Till slut kunde vi enas om en segrare.

Vinnare av "Årets Julkula 2008" är Bo Carlssons lilla Nalle-reflex med texten "Jag vågar vara mer synlig numera..." Grattis!!

Maria Neime och Per Garelius var två stycken som känner till Strandska extra väl och kom på delad första plats i årets frågetävling om Strandska.

Vi önskar God Jul och Gott Nytt År!!

  Årets Julkula!

Strandska rullar på!
2008-12-14
Strandska har fått förtroendet att utveckla ytterligare en produktionskanal på SKF Sverige AB. Denna unika ledar- och teamutveckling har visat sig att ge kraftfulla konkreta resultat (return of investment).

Om du är intresserad av hur dina ledare och team kan gå till nästa nivå i fråga om produktivitet och arbetsglädje kontakta oss på Strandska.

  Strandska rullar på!

Julmys på Strandska!
2008-12-08

Vi vill tacka alla våra vänner och kunder som spred värme och omtänksamhet på vårt "Julmys" måndagen den 8 december.

Ett särskilt tack till dig som var med om att klä årets julgran i temat "Transformation". Vinnaren presenteras inom kort. Håll utkik!!
På bilden ser ni finalisterna.

En riktigt God Jul och Gott Nytt År önskas alla från oss på Strandska.
 

 

  Julmys på Strandska!

Certifierade coacher på Strandska!
2008-11-24
Nu har vi ytterligare sex stycken ceritfierade coacher enligt Strandska modellen.

Vi gratulerar Maria Neime, Mona Alfredsson Wessman, Anna Kopp, Catrine Bengtsson, Marie Törnqvist och Elisabeth Skagert till deras certifiering.

Certifieringen firades med tårtkalas och överlämning av deras certifikat.

  Certifierade coacher på Strandska!

Julmys på Strandska!
2008-12-08

Nu är det åter "Julmys på Strandska" för kunder och vänner.

Du är välkommen den 8 december kl 15-18. Vi samlas och minglar kring granen. Årets tema för vårt julpynt är "Transformation".
Läs mer i bif. pdf.

Välkommen med din anmälan!

Dokument: 83-jul-inbjudan08.pdf

  Julmys på Strandska!

Informationsträff - Program Athena
2008-11-25

Är du kvinnlig företagare och intresserad av affärsutveckling?

Välkommen till oss på Strandska den 25 november kl 8-9.30 på FRUKOSTMÖTE.
Då kommer du att få information om Program Athena.

Program Athena är ett utbildningsprogram i samverkan mellan Strandska Utvecklingshuset AB, Sverige 2000-institutet, Västra Götalands regionen och Nutek.

Anmälan Frukostmöte: info@strandska.com eller 0303-129 00

Dokument: 82-athena-inbjudan.pdf

  Informationsträff - Program Athena

Prova coaching!
2008-10-22
Strandska har ett kostnadsfritt erbjudande till dig.

Nu är det snart dags för en av våra grupper med coacher, att bli certifierade coacher enligt Strandska modellen. I deras examination ingår att coacha en person under 30 minuter.

Vi erbjuder dig att vara med som klient och få pröva på hur det är att bli coachad. Ta chansen!  

Datum 10 november
Följande tider finns:
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

Först till kvarn…. Anmälan gör du på info@strandska.com eller på telefon 0303-129 00

Välkommen! 

Länk: info@strandska.com

  Prova coaching!

Program Athena - för kvinnliga företagare
2008-10-20

Dina värderingar har betydelse för dina kunder!

Program Athena ger en hållbar affärsutveckling för kvinnliga företagare i Västra Götaland.

Programmet ger dig kunskaper om hur grundläggande värderingar, ansvarsfullt företagande och personlig utveckling kan bidra till ditt företags tillväxt, lönsamhet och utveckling. Vi ger dig nya perspektiv på affärsutveckling kopplat till hur våra värderingar har betydelse för framgångsrikt företagande med stöd av enkla modeller som vägleder dig till nästa nivå.

Låter det intressant?
Kontakta Strandska för mer information eller skicka din anmälan.
Vi ser fram emot att få träffa dig!

Länk: info@strandska.com
Dokument: 80-athena-inbjudan.pdf

  Program Athena - för kvinnliga företagare

Tjuvlyssna på framtiden
2008-10-27
Transito – en dag om framtiden.
Allting förändras. Hur förbereder du dig för framtiden? Kom till Stockholm den 27/10 och lyssna på Bo Dahlbom, Nicklas Lundblad och Thomas Andersson när det håller föredrag om hur samhället och tekniken förändras, och om på vilket sätt vi som individer, medarbetare och företagsledare bör rusta oss för att både må och fungera så bra som möjligt.

Strandska Utvecklingshuset AB står som medarrangörer till denna spännande dag anordnad av Gotit. Dagen är kostnadsfri.

Dokument: 79-gotit_transito_inbjudan.pdf

  Tjuvlyssna på framtiden

Jessica är tillbaka!
2008-10-12
Vi hälsar Jessica Enquist välkommen tillbaka till Strandska. Hon har varit föräldraledig det sista året, men kommer nu att finnas hos oss två dagar i veckan.

 

Utveckling av kommunal organisationskultur
2008-09-12

Kungälvs kommun har till vår glädje gett Strandska uppdraget att genomföra ett ledarutvecklingsprogram för kommunens 130 ledare. Utbildningen ger ledarna kunskaper och färdigheter i förändringsprocesser och coaching.

Den långsiktiga intentionen är att skapa en kultur som har kännetecknen: värderingsbaserad, energigivande, lärande och högpresterande.

  Utveckling av kommunal organisationskultur

Efterlängtad coach utbildning för både individer o
2015-10-20

xxxx

  Efterlängtad coach utbildning för både individer o

Utbildning i Coachande förhandlingsteknik
2008-09-08

Nu lanserar vi en ny utbildning - Coachande förhandlingsteknik, i samarbete med Prestera. Utbildningsstart är den 29 oktober.

I pdf-filen får du mer information om bl a innehåll.

Dokument: 73-cochande_forhandlingsteknik-kalendarium.pdf

  Utbildning i Coachande förhandlingsteknik

Atlantis - utbildningsprojekt i samarbete med ESF
2008-08-18
Ännu ett projekt i samarbete med Europeiska socialfonden är i startgroparna!

Projekt Atlantis är till för att utveckla ditt arbetslag och utvalda nyckelpersoner inom din organisation som kan påverka arbetslagets resultat och arbetsmiljö.

Projektet pågår 1,5 år och syftet är att utveckla en metodik som förändrar ledar- och medarbetarkulturen genom utbildning och arbetslagsutveckling. Målet är friskare medarbetare, kreativa miljöer med goda kommunikationsfärdigheter och ökad produktivitet.

Projektdeltagande är kostnadsfritt eftersom Europeiska Socialfonden beviljat ansökan om finansiering.

Mer information under fliken Projekt.

 

 

  Atlantis - utbildningsprojekt i samarbete med ESF

Ramavtal
2008-08-13
Strandska har tecknat ramavtal med:

Göteborgs Stad Upphandlingsbolag  gällande Human Resource konsulter, inom områdena Ledarutveckling, Grupputveckling och Förändringsarbete. Avtalsnummer: IK07203-45

Västra Götalandregionen inom området Personal- och medarbetarutveckling. Avtalsnummer: 4632007-0525

Dokument: 70-pressrelease_2008-hr_gr.pdf

 

Intryck från ICFs Europeiska Coaching Konferens
26 - 28 juni

Genevé är en underbar vacker, grön stad med bara sol i slutet av juni. Det var över 400 deltagare från hela Europa på 3-dagars konferensen och förvånansvärt många personer från USA, Kanada och Australien. Thomas Andersson från Strandska var där för att ta del av ett späckat schema med 67 föreläsare med hög kvalitet rakt igenom. Coachingtrenden och olika utvecklingsmöjligheter är fortfarande mycket stark globalt. Intresset har ökat markant från asiatiska företag, så har du möjligheten att flytta dit så finns det en enorm marknad. Jag skulle säga att varje globalt företag som jag råkade på hade coaching i sitt ledarutvecklingsprogram samt i vissa fall tränade de samtliga sina ledare i coachingfärdigheter t.ex. Nordea. Human Resources (HR) är sålda på coaching och dess fördelar används på olika sätt i organisationer. Vissa organisationer erbjöd alla medarbetare i en avdelning frivillig coaching som en del av sitt kompetensutvecklingsprogram. Det finns numera väldigt mycket hjärnforskning och studier som stödjer att coaching fungerar fantastiskt bra i utveckling av individer och team. Det gör det naturligtvis lättare att argumentera under införsäljning av coaching i organisationer.

Strandskas intention är att ligga i framkanten av den globala utvecklingen av coaching och erbjuda sina kunder det senaste kring coachingfärdigheter, trender och affärsmöjligheter.

  Intryck från ICFs Europeiska Coaching Konferens

Höstens kostnadsfria föredrag

Våra kostnadsfria föredrag är en succé!
Nu har vi planerat in våra föredrag för hösten 2008.

Lifecoachingföredrag i Kungälv kl 9-12
Teamcoachingföredrag i Kungälv kl 14-16
21 augusti
5 september
15 oktober
27 november

Coachande ledarskap i Kungälv
19 augusti kl 13-14,30
10 september kl 15,30-17
13 oktober kl 15,30-17
1 december kl 15,30-17
12 januari 2009 kl 15,30-17

Teamcoachingföredrag på Mötesrum, Luntmakargatan 52, Stockholm.
29 augusti kl 13-15
4 september kl 13-15
15 september kl 13-15
15 oktober kl 10-12
14 november kl 14-16
15 december kl 13-15

Anmälan: info@strandska.com eller 0303-129 00

Vi på Strandska ser fram emot att få träffa dig under hösten!
Välkommen med din anmälan.

  Höstens kostnadsfria föredrag

Ny prissättning på våra utbildningar
Fr o m 1 juli 2008

Från den 1 juli 2008 har vi ny prissättning på vår Lifecoachutbildning.
Boka samtliga tre steg och få paketpris!

Kontakta Strandska för mer information.

Trevlig midsommar!

Dokument: 67-anmalan-blankett.pdf

  Ny prissättning på våra utbildningar

Öppet nätverksmöte med ICF
2008-09-11
11 september kl. 18.00 - 21.00 är nästa nätverksmöte som är öppet för både medlemmar och besökare som är nyfikna på ICF - International Coaching Federation.
Det kommer att hållas hos oss på Strandska Utvecklingshuset,
Gamla Torget 8, 442 31 KUNGÄLV.

Anmäl till info@strandska.com
Kostnadsfritt.

  Öppet nätverksmöte med ICF

Teamcoaching i Stockholm
Kostnadsfria föredrag

Nu erbjuder vi kostnadsfria föredrag i Stockholm till dig som är intresserad av Teamcoaching.

Du får kunskap om hur du kan arbeta som Teamcoach eller utveckla ett framgångsrikt ledarskap.

28/5 kl 18-20
10/6 kl 9-11

Plats: Mötesrum, Luntmakargatan 52, Stockholm

Välkommen!

Anmälan: info@strandska.com
Tel: 0303-129 00

Dokument: 65-foredrag_tc-sthlm_maj-juni.pdf

  Teamcoaching i Stockholm

Skapa magi!
2008-05-21
Strandska lanserar nu individuell coaching riktad till komiker, skådespelare och andra som arbetar med underhållning.

Individuell coaching kan få dig som arbetar inom nöjesbranschen, att hantera utmaningar och skapa magi. 

Dokument: 64-komiker_coaching-web_.pdf

 

Intensivutbildning i Lifecoaching
2008-04-14

Strandska startar en intensivutbildning i Lifecoaching grund vecka 33, 11-15 augusti.
Ta chansen och utbilda dig till coach på Strandska under en intensiv och upplevelserik vecka - En bra start på höstens utmaningar!

Förfrågningar och anmälan:
Telefon: 0303-129 00

Länk: info@strandska.com

  Intensivutbildning i Lifecoaching

Evelina välkomnas till Strandska!
2008-03-10
I dag börjar Evelina Bergfalk sin 11 veckors LiA-praktik (Lärande i Arbete) på Strandska. Evelina är student vid en två årig KY-utbildningen hos Sälj- & Marknadshögskolan i Göteborg.

 

Föredrag om "Individuell ledarutveckling"
2008-02-07

Nu erbjuder Strandska ett kostnadsfritt föredrag om "Individuell ledarutveckling". Föredraget vänder sig till dig som ansvarar för ledarutveckling i en organisation eller till ledare som vill ta ett stort steg i sin ledarutveckling. 

Dag: Fredag den 22 februari
Tid: Kl 13-14
Plats: Strandska Huset, Kungälv
Föredragshållare: Lars Grenhage
Anmälan: info@strandska.com eller 0303-129 00

Dokument: 52-foredrag_il.pdf

  Föredrag om

Till dig som sökt timanställning hos Strandska
31 januari 2008
Underbart härligt att få sådan respons av så många coacher om intresse att samarbeta med Strandska. Tack! 

Vi har valt ut 15 coacher som är med i en upphandling. Svar väntas inom 4 månader. 

Om uppdraget sker och blir i den skala vi hoppas på, då handlar det om 6-8 nya heltidstjänster.
Mer information se bifogad dokument. 

Vi hoppas på att det dyker upp fler möjligheter för samarbete under våren. Håll utkik efter våra förfrågningar.

Dokument: 51-coacher.pdf

  Till dig som sökt timanställning hos Strandska

Våra kostnadsfria föredrag drar fulla hus!
28 januari 2008
För att göra föredraget tillgängligt för fler personer, så har vi lagt in en extra dag den 19 februari.  

Till vår glädje så är det ett stort intresse för coaching från personer med en rad olika yrkesbakgrunder. Allt fler ser nyttan av det coachande förhållningssättet, i såväl mötet med individen som i teamet. Deltagarna är allt från ledare, projektledare, konsulter
som vill leda processer, terapeuter som vill komplettera med samtalsteknik och även lärare samt rektorer som vill utveckla sin kommunikation osv.

Våra besökare/deltagare har en allt mer bredd av olika kompetenser som är nyfiken på och ser möjligheterna med coaching som ett verktyg och en förmåga som skapar resultat. Det är så spännande och intressant att få möta den här bredden av yrkesområden och se hur coaching kan både förstärka, utveckla och skapa nya möjligheter i yrket.  

Boka dig redan nu till den 19 februari.  
Lifecoaching kl 900-1200
Teamcoaching kl 1300-1600

Anmälan: info@strandska.com eller 0303-129 00 

Med vänlig hälsning
Strandska

Dokument: 50-foredrag_extra_feb-mars.pdf

  Våra kostnadsfria föredrag drar fulla hus!

Strandska expanderar!
2008-01-25
Nu utökar vi verksamheten! 
I april erbjuder vi vår Teamcoachutbildningar i Stockholm. 


Thomas Andersson som ska utbilda blivande Teamcoacher med Strandska modellen, med assistans av Filippa Dietmann.   


Aktuella utbildningsdagar hittar du i vårt kalendarium.

 

  Strandska expanderar!

Avtal om samarbete med HIT
Måndag den 14 januari 2008

Handelshögskolans Integrerade Tillväxtcentrum (HIT), Göteborgs Universitet, sluter avtal med Strandska för att gemensamt utveckla och marknadsföra tjänsten "Business & People Transformation". "Vi hoppas att detta skall gynna alla parter, inte minst de kunder som vill ta tillvara de affärsmöjligheter som globaliseringen medför" säger Thomas Andersson, VD Strandska.

Länk: http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=14829

  Avtal om samarbete med HIT

Öppet nätverksmöte med ICF
2008-01-14
14:e Januari är nästa nätverksmöte som är öppet för både medlemmar och besökare som är nyfikna på ICF.
Det kommer att hållas hos oss på Strandska Utvecklingshuset,
Gamla Torget 8, 442 31 KUNGÄLV.

Programmet för kvällen:
17.30 Check-In fika (Strandska bjuder)
18.00 Presentation av ICF och Strandskas verksamhet
18.30 Coaching i triader
19.30 Summering och frågestund
20.00 Avslutning

Anmäl till info@strandska.com
Kostnadsfritt.

  Öppet nätverksmöte med ICF

Tack till alla som förgyllde vårt julmys!
2008-01-08

Julgranen blev fantastisk med alla bidrag. "Årets julgransprydnad" på temat fred, gick i år till Annelie Nilsson, som hängde en öppningsbar spegel i granen med texten "Peace begins with..."

"Tröstpris" fick Thobias Carlsson för sin "söta" julgris.

  Tack till alla som förgyllde vårt julmys!

För skolledare som vill till nästa nivå!
Nyhet inför 2008

Coachande skolledarskap

Kreativiteten flödar, sjukfrånvaron minskar, arbetsglädjen är hög, arbetslagen framgångsrika och självkänslan på topp. Du är effektiv, fokuserad, närvarande och ändå jobbar du mindre. Känner du igen ditt ledarskap?

Coachande skolledarskap utvecklar de färdigheter som krävs för att frigöra arbetslagets drivkrafter och leda till förändringsprocesser mot önskat resultat.

Utbildningens fokus:
  • Coacing för individ och arbetslag
  • Strukturerat arbetssätt för effektivitet
  • Kunskapsöverföring (lärande org.)
  • Kommunikation, gruppdynamik och lagande


Övriga utbildningar/tjänster som riktar sig till skolan:

  • Arbetslagssamordnare (utb.)
  • Arbetslagsutveckling (Tjänst)
  • Coaching för ledare & medarbetare (Tjänst)

För ytterligare information kontakta
louise (at) strandska.com
 

 

Fredskonferens på Strandska
Tisdag 27 november 2007
Strandska bjuder in till en kvällsaktivitet med två fantastiska personer som jobbar för fred i ett av världens oroligaste områden, nämligen MellanÖstern och då främst i Jerusalem. Eliyahu McLean och Sheikh Abdul Aziz Bokhari vill ta sitt budskap till en större publik genom att arrangera workshops omkring i världen, där de kan dela med sig av djupare aspekter av sin religion samt, vad som krävs för att det ska bli fred och försoning.

Hjärtligt välkommen till en spännande kväll! 

Thomas Andersson

Länk: .

  Fredskonferens på Strandska

Julfirande på Strandska
Fredag 14 december 2007

Välkommen till julfirandet på Strandska. Fredagen den 14 december. Öppet hus mellan klockan 15.00 - 18.00. För information och anmälan:

louise (at) strandska.com
Telefon: 0303-129 00

Länk: info@strandska.com

  Julfirande på Strandska
Kalendarium