Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Coaching for breakthrough

Genombrottet har skett när individen i sitt liv blir framgångsrik, mår bra och kan nå de mål som är viktiga. Genom att Strandskas coacher fokuserar på kärnan av individers och teams utmaningar tills genombrott har skett, så blir coachingen väldigt tids- och kostnadseffektiv.

Efter ett genombrott så har individen eller teamet en större kapacitet tillgänglig.


  Coaching for breakthrough
Genombrott handlar oftast om att frigöra sig från inre och yttre begränsningar

Strandskas coachingmodell fokuserar på att frigöra potentialen i form av kvaliteter, förmågor och prestationer hos individer och team. För att denna ökade kapacitet ska bli tillgänglig, så krävs det att ”knutar” transformeras som hindrar en individ eller team från att bli högpresterande. Själva knuten kan bestå av begränsande självbilder och föreställningar som stoppar individen omedvetet t.ex. ”Jag kan aldrig bli en framgångsrik avdelningschef”. Andra vanliga ”knutar” kan vara brist på självförtroende som uttrycker sig i att inte kunna ta initiativ och ta plats i ett team.

”Coaching for Breakthrough” ligger som en kraftfull plattform i alla Strandskas konsulttjänster, utbildningar och i coaching av individer och team.
Kalendarium