Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Teamutveckling
Coaching
Supervision - Handledning
Individuell ledarutveckling
Konflikthantering
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Teamutveckling

Den hårdnande konkurrensen i dagens arbetsliv ställer allt högre krav på att team fungerar effektivt och framgångsrikt. För att uppnå bästa möjliga resultat när flera människor arbetar tillsammans krävs dels ett genomtänkt arbetssätt för gruppen i stort, dels ett arbetsklimat som stödjer utveckling och välmående för gruppens enskilda medlemmar.

Vår konsulttjänst teamutveckling syftar till att frigöra teamets inneboende potential och ta teamet till nästa nivå ifråga om prestationer.


  Teamutveckling för företag & organisationer – Strandska
Vad är kärnan i teamets utmaning?

Tjänsten är i första hand tänkt att användas för att stärka team inom företag och organisationer. Struktur och utvecklande arbetssätt med kommunikationsfärdigheter ger effektiva och välmående team.

Vi vänder oss till dig som är ledare och vill förändra/förbättra dina medarbetares arbetssituation genom att skapa ett vinnande team som är attraktivt för sin omgivning.

Läs mer om teamutveckling

Kontakta oss för ett förutsättningslöst första möte.

thomas@strandska.com
Telefon 0303-129 00
Mobil 0736-772583

Kalendarium