Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Athena - för kvinnliga företagare mot nästa nivå
Atlas - mångfald och ledarskap
Atlantis - utveckla ledare & team
Fenix - kompetensförstärkning inom äldreomsorgen
Olympia - jämställdhet i småföretag
Från tanke till handling
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Från tanke till handling

Det räcker inte med att ha visioner och mål. Vi måste också agera för att komma till resultat. Detta är kärnan i projektet ”Från tanke till handling”.
I detta projekt samverkar vi med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Kungälv och Ale. Projektet startade våren -04 och avslutas hösten -06.


  Projekt - Från tanke till handling

 

Målgruppen är långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna arbetslösa personer. Syftet är att skapa et hållbart återinträde på arbetsmarknaden, där individens framtida utvecklingspotential och framtidsvision står i centrum. Deltagaren får sätta ut sin egen ledstjärna i livet – och sedan börja röra sig mot den.

Deltagarna får under 30 veckor genomgå ett gediget program med följande innehåll:

  • personlig utveckling
  • individuell coaching
  • karriär-coaching
  • visionsarbete
  • nyföretagarrådgivning
  • friskprocesser
  • förändringsprocesser
  • avspänning och andning
  • fysisk återuppbyggnad
  • kost och hälsa

Det ingår även ett par månaders arbetsprövning och praktik hos ett företag. Ambitionen är att deltagaren ordnar praktik på en arbetsplats som ligger i linje med den framtida framtagna visionen, där den oprövade potentialen kan väckas och få stabilitet.

Under projektperioden har totalt 120 individer fått möjlighet att pröva metodiken och upplägget.

Slutredovisning av resultatet kommer att finnas tillgängligt i slutet av juli -06. Mätningar under pågående projekttid visar att mer än 70% av deltagarna är sysselsättning idag – antingen via studier, anställning eller långtidsvikariat. För de som har varit sjukskrivna i flera år tar det vanligtvis upp till ett år att nå målen.

Kontaktperson: Rüddi Porsgaard

 

 

Kalendarium