Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Athena - för kvinnliga företagare mot nästa nivå
Atlas - mångfald och ledarskap
Atlantis - utveckla ledare & team
Fenix - kompetensförstärkning inom äldreomsorgen
Olympia - jämställdhet i småföretag
Från tanke till handling
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Olympia

Olympia är ett projekt som drivs av Strandska Utvecklingshuset i samarbete med Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.

Syftet är att utveckla en arbetsmetodik som kan belysa möjligheterna med ett jämställt arbetsliv som kan inspirera till utveckling och tillväxt för småföretag – oberoende av om de ägs och drivs av kvinnor eller män.


  Olympia - jämställdhet & afförsnytta
Europeiska Socialfonden EU & Västra Götalandsregionen

Målgruppen är 50 ledare från företag med upp till tio anställda inom Västra Götalandsregionen. Målet med projektet är följande:
1) att klargöra vilka begränsande attityder som finns kring jämlikhet och att förändra dessa i positiv riktning;
2) att identifiera tio framgångsfaktorer för ett medvetet jämställdhetsarbete (fem för respektive genus).

Människor i ledande befattning behöver ofta inspiration, bekräftelse och stöd om de ska lyckas i sina roller som banbrytande förändringskrafter. Våra verktyg syftar till att tillhandahålla just det: personlig utveckling, kommunikationsfärdigheter och nya perspektiv på jämställdhetsarbetets effektivitet och nytta för såväl företaget och individen som samhället i stort.

Vi tror på att människor i allt högre utsträckning kommer att ställa allt krav på att tillhöra sammanhang som skapar mening i livet. Förändringarna må inte alltid vara synliga. Men de påverkar oss desto mer, eftersom de handlar om vanor, tankesätt och levnadsmönster som håller på att stöpas om i grunden. Detta ställer krav på ett nytt ledarskap, byggt på en modern människosyn som ser till varje individs fulla potential. Morgondagens ledare kommer att behöva lära sig att bemästra kaos och ständig förändring, där utmaningen blir att förstå människors verkliga behov av att uttrycka sina inre värden och att tillhöra sammanhang som skapar mening. Det handlar om våra inre miljöer, vår hälsa, våra mötesplatser, om att skapa och utveckla nya produkter och tjänster – vilket i sin tur i förlängningen också kommer att påverka våra yttre miljöer och samhället i stort.

Programupplägget
Olympia består av sex avsnitt som inleds med ”Jämställdhet, företagande och tillväxt”.
De följande fem är:

  • Perspektiv, potential och utmaningar med att leda företag utifrån jämställdhetsperspektiv;
  • Profil – och varumärkesutveckling med verksamhetens kärnvärden i fokus;
  • Personlig självinsikt, självförtroende och ledarutveckling;
  • Att leda och utveckla arbetslag;
  • Individuell coaching och att ta konkreta steg i verksamhetens utveckling.

Genomförande av utbildningsdelen av programmet sker under en period av tio månader med start april 2006 till december 2007.

Om du vill ha mer information eller utforska olika aspekter av jämställdhet med oss, ring oss på Strandska.

Kontaktperson: Rüddi Porsgaard

 

Kalendarium