Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Athena - för kvinnliga företagare mot nästa nivå
Atlas - mångfald och ledarskap
Atlantis - utveckla ledare & team
Fenix - kompetensförstärkning inom äldreomsorgen
Olympia - jämställdhet i småföretag
Från tanke till handling
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Atlas

Atlas är ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden. Det riktar sig till 22 ledare och nyckelpersoner i Västra Götaland, vars verksamheter spänner över en rad olika branscher och storleksklasser. Gemensamt för samtliga organisationer är att de har en uttalad ambition att utveckla sitt eget mångfaldsarbete.
  Atlas - Mångfald & affärsnytta
Europeiska Socialfonden EU

Atlas syftar till att utveckla deltagarnas färdigheter i att leda medarbetare och arbetslag utifrån ett mångfaldsperspektiv - och därmed frigöra deras potential som grupp och individer.

Framgångsrikt mångfaldsarbete inom såväl nationella som internationella verksamheter kan bland annat leda till stärkt kompetens, lägre kostnader, ökad kreativitet, konkurrensfördelar och en attraktivare arbetsplats.

Syftet med projektet Atlas
Atlas syfte är att ta fram en metodik för utveckling av mångkulturella teamledare som:

  • förändrar ledarens egna synsätt kring mångfald och jämställdhet i positiv riktning och ökar motivationen att sprida dessa nyvunna kunskaper i sin verksamhet;
  • utvecklar coachingfärdigheter att leda mångkulturella arbetslag och individuella medarbetare.

Programupplägget
Programmets upplägg består av fem avsnitt. Dessa bildar tillsammans en individuell utvecklingsprocess mot ett ledarskap med ett coachande förhållningssätt i möten med medarbetare, arbetslag och organisationer.

Alla avsnitt innehåller både teori och experimentella övningar som syftar till djupare förståelse och en utveckling av praktiska ledarfärdigheter.
De fem avsnitten är:

  • Perspektiv och motivation till mångfaldsarbete
  • Personlig självinsikt och utveckling
  • Individuell coaching för varje deltagare
  • Utveckling av coachingfärdigheter som ett led i att utveckla sitt ledarskap
  • Att leda och utveckla mångkulturella arbetslag (teamcoaching)

Utbildningsdelen av programmet genomförs under en period av tio månader, med start i april 2006.

Om du vill ha mer information eller utforska olika aspekter av mångfaldsarbete tillsammans med oss, ring oss på Strandska.

Kontaktperson: Thomas Andersson

 

Kalendarium