Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
CSR - Ansvarsfullt företagande
Nöjdkundgaranti
Personal
Referenser
Samarbetspartners
Kunder
Kontakt

 Personal

Vår målsättning är att personalen skall få utrymme, att både jobba med egen utveckling samt alternera mellan olika arbetsuppgifter inom organisationen. Genom att våga agera i nya miljöer skapas tillväxt för våra kunder och oss själva. Vi skall vara nyskapande i alla delar av vår verksamhet och genom vårt coachande förhållningssätt finna bättre lösningar. Arbetet skall genomsyras av äkthet, nyskapande och effektivitet.

Genom vårt engagemang skapas mervärden för våra kunder.


Kontaktinformation:

Första Långgatan 21, 2 vån

413 27 Göteborg                             

Telefon: +46 (0)303-129 00 
E-post: info@strandska.com


Thomas Andersson
VD, utbildare och organisationsutvecklare
E-post: thomas@strandska.com

Thomas är ICF Associate Certified Coach och certifierad handledare. Han är ansvarig för teamcoachutbildningen och arbetar med ledar- och organisationsutveckling i kommuner och företag. Thomas har också hand om ledarnätverket Team4Team.

Thomas har utvecklat SKFs ledarutbildning Manage, Lead and Coach, och levererar utbildningen globalt. 

"Min djupaste drivkraft är att transformera organisationskulturer, så att de blir hållbara, hög-presterande och utvecklande för alla medarbetare"

+46-73-677 2583

  Thomas Andersson

Anna Björk
ICF ledarcoach och internationell utbildare
E-post: anna.bjork@strandska.com

Anna Björk har mångårig erfarenhet och internationell karriär som utbildare inom ledarskaps transformation.

Anna ser livets beståndsdelar från många olika perspektiv, mångdiminsionellt. Transformation är en väg som Anna ser som nödvändig för en ledare för att lyckas med många och komplexa utmaningar. Anna drivs av sin passion för livet och har utvecklat en stor förmåga att medvetet se igenom komplexa sammanhang med stor ödmjukhet. I sitt arbete integrerar hon urgamla kunskaper kring människors liv med modern forskning vilket hjälper människor att frigöra deras unika potential!

Anna jobbar såväl med grupper som med individer, är huvudutbildare i Lifecoaching på Strandska Utvecklingshuset samt utbildar i Manage, Lead and Coach internationell.

ICF certifierad ledarcoach, samt teamcoach, mentor, handledare.

Utbildad Lifecoach, Teamcoach på Strandska Utvecklingshuset.

Utbildad ledare i Systemiska Familjekonstellationer på Svenska Hellinger Institutet.

Utbildad valeologe (specialist i hälsosam livsstil).

Anna vårdar även sin artistiska musikådran då en av hennes tidigare utbildningar är dirigent, vilket är en stor tillgång i hennes lyhörda arbete med människor.

 

Kursdeltagarna om Anna:

"Du är inspirerande, positiv, väldigt närvarande. Tack för att du delar med dig!"

"Professionell och inger stort förtroende. Hanterar coachingen till fullo och med stor hänsyn och kraft. Jättetack!"

"Magiskt, Du har en unik kombination av energiskt lugn, närvaro och trygghet. Tack för gåvan!"

 

"Oerhört professionell och inspirerande. Närvarande och generös. En förebild. Tack!"Mobil: 070-306 8581 

  Anna Björk

Emilie H Lindeberg
Admin / Sälj / Lifecoach / Teamcoach
E-post: emilie@strandska.com

Emilie arbetar med det administrativa, sälj, utbildningsmaterial och assisterar i olika uppdrag. Samtidigt pågår hennes utbildning i Lifecoach programmet och Teamcoach.

Telefon 0709108986 

  Emilie H Lindeberg

Ingemar Hahn
Seniorkonsult Leadership, Culture & Performance
E-post: ingemar.hahn@strandska.com

Ingemar fokuserar på att utveckla och genomföra insatser inom området ”Leadership, Culture & Performance for successful execution of business strategy”.

Ledarskapcoaching är ett område där Ingemar har mycket erfarenheter och färdigheter.

 

  Ingemar Hahn

Joshua Andersson
Utvecklare inom IT
E-post: 

  Joshua Andersson

Mikela Andersson
Projektledare +46 739-71 31 55
E-post: mikela.andersson@strandska.com
Mikela har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet och  Master of Business Administration från University of California, Los Angeles. 

  Mikela Andersson

Petra Laurell
Ledarcoach, Teamutvecklare och utbildare
E-post: petra.laurell@strandska.com

"Petra är certifierad ICF-coach och Teamcoch. Hon leder grupper i processer och utbildar i ledarskap, förändringsledning, kommunikation och coachande förhållningssätt.

Petra är en strategisk person med en stark drivkraft att hjälpa människor att få syn på mer av sin potential och att både kunna och våga använda den.

Med närvaro, empati och lyhördhet kan hon skapa en trygg miljö där det känns okej att gå utanför sin komfortabla zon och utvecklas."

//Petra Laurell
0706271409
Strandska Utvecklingshuset AB

 

  Petra Laurell

Altýn Tursúnova
business development MLC
E-post: 
Strandska är stolta att välkomna Altyn, som vår nya medarbetare i vår satsning att etablera oss i Östeuropa och Asien med vår framgångsrika ledarutbildning Manage, Lead and Coach. Altyn, som har flyttat till Göteborg från Kazakstan, har HR, coaching och business development bakgrund. 

  Altýn Tursúnova

Joakim Witte
Teamcoach, Lifecoach
E-post: joakim.witte@shapetoform.se

Genom Joakims bakgrund inom internationella affärer har han specialiserat sig på teamets/personens potential och mångfald ur ett globalt perspektiv. Coaching är något som han upplever som väldigt kraftfullt, spännande och om man är öppen för det så är det alltid givande.

 

"Ett coachande förhållningssätt och att coacha team & personer att nå sin potential är något som framöver alltid kommer  vara en del av den jag är och gör”  

0736 606586  

  Joakim Witte

Ben Fuchs
Utbildare/Psykolog
E-post: ben@strandska.com
Ben arbetar globalt med ledar- och organisationsutveckling med mångfald som specialitet. För närvarande Associate på Ashridge Business University i London. Levt ett flertal år på Findhorn Foundation i Skottland och lett 2 globala konferenser.

  Ben Fuchs
Kalendarium