Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Athena - för kvinnliga företagare mot nästa nivå
Atlas - mångfald och ledarskap
Atlantis - utveckla ledare & team
Fenix - kompetensförstärkning inom äldreomsorgen
Olympia - jämställdhet i småföretag
Från tanke till handling
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Projekt

Strandska tar kontinuerligt fram nyskapande arbetssätt, baserade på kombinationer av olika kompetenser, för olika målgrupper.  Vissa arbetssätt kvalitetssäkrar Strandska genom att testa och utvärdera dem i utvecklingsprojekt.

Vi söker olika samarbetspartners som har kompletterande kompetenser för att kunna erbjuda hög kvalitet i våra tjänster, såväl som i intressanta utvecklingsprojekt.


  Projekt Atlantis enligt Strandskamodellen

För information om våra större projekt, kontakta:

Thomas@strandska.com
Telefon 0303-129 00
 

 

Kalendarium