Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Coachande förhållningssätt
Kreativt forum
Utvecklande gruppdynamik
Om Strandska
Kontakt

 Utvecklande gruppdynamik

Det är vetenskapligt bevisat att trygghet i gruppen är väsentligt när vi ska ta in ny kunskap och utveckla nya färdigheter. Detta gäller inte minst för individer i grupp – där tillit till gruppen och dess medlemmar är en nödvändig förutsättning för effektiv inlärning. I både utbildningar och övriga tjänster arbetar Strandska medvetet med att skapa en gruppdynamik som kännetecknas av: en acceptans av avvikande åsikter; en uppmuntran till alla att ”ta risker” i den utsträckning jag själv önskar; ett produktivt och effektivt arbetsklimat; lust och glädje.
  Utvecklande gruppdynamik

Det finns flera verktyg och metoder som stödjer utvecklingen av denna gruppdynamik. Dessa är: att växla gruppens fokus mellan dialog, diskussion och beslut; att strukturera och sätta ord på tankar, idéer och känslor samt summera hur dessa ska bearbetas; att snabbt agera om en person har ett beteende som inte stödjer processen eller om gruppen hamnar i en svår situation; att använda symboler och bilder, eller det som främjar gruppen för att stimulera kreativitet och se nya perspektiv; att avsätta tid för reflektion, individuella och gemensamma lärdomar; att hantera åsikter och fakta genom att ställa utforskande frågor och att arbeta med påverkan och intention.

 

Kalendarium