Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Coachande förhållningssätt
Kreativt forum
Utvecklande gruppdynamik
Om Strandska
Kontakt

 Kreativt forum

En rad vetenskapliga studier visar att kvaliteten av beslut blir bättre om deltagarna i ett team kommer från en mångfald av bakgrunder och synsätt. Syftet med ett kreativt forum är att maximera möjligheterna att hitta nya, effektiva lösningar på alla de utmaningar som ett diversifierat team kan stå inför. Längden på ett kreativt forum kan variera från allt mellan en timme och tre dagar. Dess fokus kan handla om att ta fram olika innovativa produkter och tjänster, men också att förenkla organisationens affärsprocesser.
  Kreativt forum

Ett kreativt forum bygger ett antal effektiva, väl beprövade metoder för att stimulera en grupps medlemmar att se på en situation utifrån en ny synvinkel – och därigenom skapa utrymme för kreativa genombrott.

Under ett Kreativt Forum initierar vi en process som vi leder från A till Ö i formen av ett seminarium eller en konferens. Upplägget bygger dock på att deltagarna själva skapar innehållet för dialogen med sina kunskaper och kreativa idéer. Processen skräddarsys helt med utgångspunkt från de resultat som gruppen önskar uppnå. Målet är att gruppen lämnar ett kreativt forum med en beskrivning av vilka idéer som anses ha mest potential, tillsammans med en utförlig handlingsplan över vilka konkreta steg som gruppen måste ta för att idéerna ska förverkligas.

Kalendarium