Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Coachande förhållningssätt
Kreativt forum
Utvecklande gruppdynamik
Om Strandska
Kontakt

 Coachande förhållningssätt

Ett coachande förhållningssätt bygger på en ödmjuk attityd gentemot kunder, nämligen att de själva är experter på sitt eget liv, sin organisation och sina utmaningar. Att arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt handlar om att stödja kunder, med hjälp av precisa frågor, att utforska sina egna utmaningar, ambitioner och att hitta lösningar. 

Ett coachande förhållningssätt medför att kunderna får egna insikter, förstår komplexa sammanhang och gör åtaganden som är mer sannolika att leda till konkreta resultat i vardagen.


  Coachande förhållningssätt
Vilka frågor utvecklar en individs förmågor?

Att framgångsrikt utveckla ett coachande förhållningssätt är mer krävande än vad det ser ut på ytan och måste beakta tre komponenter: 

1. Frågetekniker som bygger på djupt lyssnande och som leder till utveckling för kunden.
 
2. En människosyn där fokuset ligger på kundernas synliga och slumrande potential (kvaliteter, förmågor och prestationer).
 
3. Skapande av en lärande kultur där uppmärksamheten fokuseras på det som går bra dvs framgångsmönster och att aktivt hitta sätt att stärka dem. 

Ett coachande förhållningssätt ligger som en gemensam plattform i alla Strandskas konsulttjänster, utbildningar och i coaching av individer och team.

Kalendarium