Nyheter
Ledarutbildningar
Utbildningar i coaching
Team- och individutveckling
Ledar -och organisationsutveckling
Team4Team
Maxkonferens
Projekt
Typiska kunduppdrag
Våra verktyg
Om Strandska
Kontakt

 Strandska Utvecklingshuset

Vi på Strandska arbetar med coaching, vars lösningar och metoder syftar till att skapa genombrott och transformation för våra kunder. Vad genombrott betyder i praktiken kan variera från kund till kund, men det innebär alltid att en kvalitativ och långsiktig förändring i rätt riktning har ägt rum.


  Coaching & utbildning - Strandska Utvecklingshuset

Strandskas coachingmodell bygger på att aktivt leta efter alla de sätt på vilka möjligheterna för genombrott kan maximeras. Detta sker alltid i nära samarbete med kunden.

Med hjälp av ett coachande förhållningssätt och en kraftfull värdegrund skapar vi utrymme för transformation av såväl individer som arbetslag och organisationer. Transformation = genomgripande förändring. Inte ett steg i taget, utan direkt till nästa nivå.

För att lyckas med coaching, måste vi anta en betydligt mer  optimistisk inställning än vanligt till människors "slumrande" förmåga. Vi måste helt enkelt se individer, företag och organisationer i termer av deras framtida förmåga - inte deras tidigare prestationer.

Strandska Utvecklingshuset AB
 
Kalendarium